Događaji · IT

Dvodnevna radionica “Integracija elektronske zdravstvene dokumentacije”

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Tomica Milosavljević i šef zdravstvenih programa Evropske agencije za rekonstrukciju Matijas Rajneke otvorili su radionicu “Integracija elektronske zdravstvene dokumentacije” 24. jula u Hotelu M, Bulevar oslobođenja 56a.

Radionicu, koja će biti održana i u petak, 25. jula, od 9.30 do 17. 45 časova, organizuje tim koji radi na projektu Ministarstva zdravlja “Razvoj zdravstvenog informacionog sistema za osnovne zdravstvene i farmaceutske potrebe”.

Ovaj projekat, koji finansira Evropska unija preko Evropske agencije za rekonstrukciju, pokrenut je početkom 2005. godine i biće završen 31. jula ove godine.

Osnovni cilj projekta jeste uvođenje standardizovane elektronske zdravstvene dokumentacije u zdravstveni sistem Srbije i njeno povezivanje u jedinstvenu bazu podataka na nacionalnom nivou – Sistem povezane elektronske zdravstvene dokumentacije (EZD).

EZD predstavlja skup podataka o lečenju i zdravlju pacijenta praćenih kroz zdravstveni sistem, odnosno kroz sve zdravstvene institucije tokom celog života, preko jedinstvenog identifikatora pacijenta.

Radionica “Integracija elektronske zdravstvene dokumentacije” ima internacionalni karakter, a njeni ciljevi su da predstavi rešenje sistema povezane elektronske dokumentacije u Srbiji, kao i u drugim zemljama, da prepozna pravce razvoja u međunarodnim razmerama i mesto Srbije u odnosu na taj razvoj, kao i na zemlje u okruženju.

Takođe, neki od ciljeva su i da identifikuje probleme sa kojima se srećemo, kao i da inicira profesionalnu saradnju na polju medicinske informatike kroz članstvo i aktivno učešće u Evropskoj federaciji za medicinsku informatiku EFMI.

Program radionice možete pročitati ovde.

Leave a Reply