Događaji · E-servisi · IT

E-GOVERNMENT 2008

U Beogradu je 16. i 17. decembra 2008. u hotelu “Continental Beograd” održana Četvrta međunarodna izložba i konferencija “SMART E-GOVERNMENT 2008” posvećena elektronskom identitetu i servisima elektronske uprave u skladu sa inicijativom i2010. – formiranjem jedinstvenog informacionog prostora Evrope.

Organizatori skupa su bili ASIT – Asocijacija za računarstvo, informatiku, telekomunikacije i nove medije Srbije, uz podršku nadležnih ministarstava Vlade Republike Srbije i Privredne komore Srbije na kojem su predstavljena vodeća svetska rešenja u oblasti elektronske uprave.

Kompanija MFC-Mikrokomerc je bila jedna od istaknutih izlagača na ovogodišnjoj konferenciji. Direktor kompanije Vladislav Miletić, održao je prezentaciju pod nazivom – “B2G segment e-Governmenta – aspekt elektronski obrasci u upravi” i sve učesnike upoznao sa najnovijim rešenjima iz ove oblasti koja će naći primenu kada za to budu stvoreni zakonski uslovi. Prepoznajući značaj ove oblasti za budući razvoj informacionog društva, prdestavnici državnih organa balkanskih zemalja su ovaj skup uveličali svojim prisustvom.

Leave a Reply