IT

e-otpad iz Parking servisa Beograd

„Parking servis Beograd“ i ovlašćeni reciklažni centar elekronske i električne opreme „Božić i sinovi“ potpisali su danas dugoročni ugovor o saradnji koji omogućava „Parking servisu“ da na društveno odgovoran i legalan način odlaže svoju staru elektronsku opremu (računare, štampače, telefone, skenere, fotokopir mašine…).

Radi se o 3000 kilograma stare e-opreme, od kojih će kompanija Božić i sinovi 50% reciklirati a ostatak otkupiti radi refabrikovanja i kasnije prodaje.

Na ovaj način i Parking Servis Beograd ulazi u krug onih kompanija koje sličnim postupcima promovišu reciklažu i brigu o životnoj sredini a u isto vreme se oslobadja nagomilane elkronske opreme čije je dosadašnje skladištenje zahtevalo nezanemarljive izdatke.

Više na www.it-recycling.biz i www.bozic.co.yu

Leave a Reply