IT

E-Smart Systems produžio status Microsoft Independent Software Vendora

Lionbridge Veritest testing centar obavio je testiranje CEH System softverskog rešena i potvrdio njegov kvalitet i performanse. U okviru testiranja su sprovedena dva testa: Windows Client Platform test i Managed Code Platform test. Pozitivni rezultati testiranja pokazali su znanje i iskustvo stručnih timova kompanije E-Smart Systems, a samoj kompaniji omogućili produžetak statusa Microsoft Independent Software Vendor (ISV).

Leave a Reply