IT

Eaton kupio MGE Office Protection Systems

MGE Office Protection Systems, kompanija koja je nastala izdvajanjem biznisa malih UPS rešenja iz matične kompanije MGE UPS Systems, po odluci vlasnika – kompanije Shneider Electric, prodata je američkoj korporaciji Eaton. MGE O.P.S. će nastaviti da posluje u sklopu Eatona, tako da za korisnike i sve poslovne partnere MGE-a nema promena.

MGE Office Protection Systems je kao samostalna kompanija funkcionisao od februara 2007. godine, sa fokusom na monofazna UPS rešenja i prenaponsku zaštitu. MGE Office Protection Systems bavi se distribucijom i kontrolom kvaliteta napajanja u kancelarijama, mrežama i industrijskim postrojenjima.

Eaton kao novi vlanik MGE Office Protection Systemsa od 1. novembra prošle godine postao je drugi po veličini dobavljač rešenja za obezbeđivanje neprekidnosti i kvaliteta napajanja.

Eaton Corporation kao diversifikovani industrijski proizvođač sa godišnjim prometom od 12,4 milijarde dolara, između ostalog se bavi i proizvodima i uslugama u vezi sa rešenjima za električnu kontrolu, distribuciju napona, neprekidno snabdevanje strujom i industrijsku automatizaciju. Eaton zapošljava oko 62.000 radnika i svoje proizvode plasira kupcima u 125 zemalja širom sveta.

Eaton stoji iza globalnih brendova u svetu električne industruje kao šti su Cutler-Hammer, Powerware, Holec i MEM. Orijantisan je na sledeće sektore: industrijski, institucionalni, vladin, uslužni, komercijalni, rezidencijalni, IT, OEM i “mission critical”.

“MGE koji je prisutan u više od 40 zemalja omogućiće Eatonu pristup novim tržištima i distribucionim kanalima” rekao je Randy W. Carson, Eaton senior vice president, koji je predsednik Eaton Electrical Group.

Leave a Reply