Događaji · IT

ECBS-EERC 2009 u Novom Sadu

IEEE Computer Society je 6. novembra 2008. doneo odluku da tehnički ko-sponzoriše konferenciju IEEE ECBS-EERC 2009, koja će biti održana 7. i 8. septembra 2009. godine u Master centru u Novom Sadu, detaljna informacija je raspoloživa na www.ecbs-eerc.org. Domaćin ove konferencije će biti Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije Fakulteta tehničkih nauka, odnosno Univerzitet u Novom Sadu, a sponzor Ministarstvo za nauku Republike Srbije.

To će biti po prvi put da se u našoj zemlji organizuje IEEE konferencija za čitavu istočnu Evropu, u čijoj organizaciji je pored ogranka IEEE u Srbiji i IEEE društvo Computer Society (CS) iz IEEE centrale u Americi,  tako da će zbornik radova ove konferencije biti uvršten u IEEE CS digitalnu biblioteku.

Leave a Reply