IT

ECDL edukacija načelnika opština u Srbiji

Kompanija KING ICT, najveći regionalni sistem integrator je u saradnji sa Stalnom konferencijom opština i gradova (SKGO), organizovala edukaciju za 5 načelnika opština sa svrhom promovisanja ECDL edukacije u Lokalnoj samoupravi.

Cilj projekta je upoznavanje s ECDL edukacijom, prezentacija ECDLBox-a, izvornog proizvoda kompanije KING ICT i prezentacija načina edukacije, kroz multimedijalne sadržaje. Naglasak u edukaciji bio je na prednosti korišćenja ECDLBox-a pri sertifikaciji zaposlenih. Ceo projekat odvijao se u tri faze: kratka učionička edukacija, priprema ispita uz pomoć ECDLBox-a, odnosno pomoću priručnika i multimedijalnog kursa i na kraju testiranje. Svi polaznici uspešno su položili ispite nakon čega im je uručen ECDLStrart sertifikat. U projektu su učestvovali načelnici opština Palilula i Pantelej iz Niša, Čukarica iz Beograda, Žitište i Zrenjanin.

ECDLBOX služi za lako, brzo i fleksibilno savladavanje veština upotrebe računara, garantuje kvalitet znanja i koristi se za pripremu ispita za sticanje ECDL diplome. Sastoji se od: multimedijalnog kursa (CD sa predavanjima za svaki od modula i sa predispitnim testovima); uputstva za instalaciju CD-a; priručnika – urađenog po standardima ECDL fondacije; kupona za indeks i ispite; podrške putem help deska – stručno vođenje kroz edukaciju, pomaganje u savladavanju gradiva i rešavanju poteškoća.

Prednosti korišćenja ECDLBOX-a su: smanjenje troškova rada stvorenih neznanjem; povećanje informatizacije poslovnih procesa kroz kvalitetnije korišćenje IT tehnologije; smanjenje izdataka za IT podršku; veći stepen povrata investicije u IT opremu i dobijanje preciznih pokazatelja informatičke pismenosti zaposlenih.

Leave a Reply