IT

Edit 2010 – letnja škola programiranja

EdIT je događaj, koji ComTrade IT Solutions and Services organizuje svakog leta, početkom jula meseca, u 3 različite države – Sloveniji, BiH I Srbiji. ComTrade ITSS pozivamo zainteresovane da i ove 2010. godine učestvuju na Editu-letnjoj školi programiranja.

Edit je događaj koji ComTrade IT Solution and Services organizuje svakog leta u tri države, Sloveniji, BIH i Srbiji i stoga je postao naš zaštitni znak, jer mladim ljudima pruža mogućnost zaposlenja u jednoj uspešnoj međunarodnoj kompaniji. Glavni cilj Edit-a letnje škole je sinergija teoretskog i praktičnog znanja. Polaznicima je omogućeno da u toku desetodnevne edukacije steknu dodatno praktično iskustvo koje će im koristiti u budućem radu.

Nastavlja se tradicija dobre prakse i u julu mesecu 2010. godine otvaraju se EdIT vrata na dve lokacije:
1. ComTrade Technology Center, Savski nasip br. 7, Beograd
2. Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac
Program EdIT ComTrade Letnje škole programiranja 2010:

  • Kragujevac 05.-16.07.2010.
  • Beograd 19.-30.07.2010.

Tema »VAS – Virtual Account System«
 Životni ciklus razvoja softvera
 Timski rad
 Razvoj višeslojne aplikacije
 Razvojno okruženje: J2EE, Enterprise SQL serveri
 Tehnologije: RichFaces, Spring, JPA, Axis2 WS
 J2EE server: JBOSS AS

Virtual Account System predstavlja softversko rešenje implementirano java tehnologijom i sinergija je usluga velikih klijenata, prodajnih entiteta i krajnjeg kupca. Virtual Account System je zatvoren sistem nezavistan od javnog fiskalnog sistema, u kome se sva trgovina vrši “virtuelnim novcem”. Sistem pruža posredovanje u transakcijama između svih korisnika Virtual Account Systema, kao i posredovanje u trgovini i uslugama među korisnicima isključivo virtuelnim novcem.
Zainteresovani kandidati se mogu registrovati tako što će popuniti on–line prijavu i postati članovi EdIT tima.
Rok za prijavu je

  • 27.06. za EdIT10 u Kragujevcu, i
  • 10.07. za EdIT10 u Beogradu

I ove godine broj polaznika na obe lokacije je ograničen. Selekcija će biti vršena na osnovu popunjene on-line prijave (prvi krug) i intervjua (drugi krug). Svi kandidati će, nakon izvršene selekcije, biti obavešteni o konačnim rezultatima.

Leave a Reply