IT

EdiT – ComTrade IT letnja škola programiranja

Pridružite se ComTrade IT Solutions and Services letnjoj školi programiranja u Beogradu i Kragujevcu

EdIT je događaj koji ComTrade IT Solutions and Services, sastavljen od kompanija Spinnaker i HERMES SoftLab, izvodi svakog leta u 3 različite države – Sloveniji, BiH i Srbiji .

Letnja škola osnovana je još 1996. godine, kada je imala 10 polaznika. Danas se EdIT – letnja škola održava u Ljubljani, Mariboru, Novoj Gorici, Sarajevu, Banja Luci i Kragujevcu, a od ove godine i u Beogradu. Sa preko stotinu učesnika – studenata tehničkih fakulteta i visokih škola – PMF, Mašinskog fakulteta, VTŠ, Tehničkih fakulteta, Elektronskih, Elektrotehničkih i sličnih fakulteta IT struke , EdIT postaje zaštitni znak kompanije koja pruža šansu mladim ljudima da svoje mesto pronađ u među zaposlenim a .

Polaznici letnje škole uz pomoć svojih mentora i instruktora pripremaju zanimljive projekte primenjive u svakodnevnevnoj praksi. Rad na projektima je za mnoge prva prilika da svoje teorijsko znanje pretvore u praksu: 10 dana praktičnog rada, isprepletenih sa kratkim predavanjima o projektnom vođenju, razvoju i testiranju softvera u određenim programskim jezicima.

Cilj: upoznati se sa najnovijim tehnologijama rada u nekom od programskih jezika, naučiti više o životnom ciklusu razvoja softvera, razvoju aplikacija, saznati više o načinu vodjenja projekta, o njegovoj realizaciji od početka (pisanja dokumentacije) do kraja (testiranja i implementacije).

Sve veći broj prijavljenih polaznika dokaz je da se EdIT razvija u dobrom pravcu. Timski rad i zdravo okruženje samo su neki od razloga koji stoje iza uspeha EdIT-a, gde je put do rešenja važniji nego samo rešenje. N a ovaj način se uspešno mogu identifikovati individue s velikim potencijalom, kojima možemo pomoći u daljem usavršavanju i sopstvenom razvoju.

Troškovi organizacije EdIT-a u potpunosti idu na teret kompanije, tako da učesnici ne plaćaju školarinu.

Učešće u EdIT letnjoj školi programiranja je moguća odskočna daska i prvi korak u daljoj saradnji sa našom komanijom.

U Srbiji, 2009.godine škola otvara svoja vrata u julu mesecu, i to prvi put na dve lokacije:

  • ComTrade Technology Center, Savski nasip br. 7, Beograd
  • Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac

One thought on “EdiT – ComTrade IT letnja škola programiranja

Leave a Reply