IT

Edukacija dece o bezbednosti na Internetu

Povodom Evropskog dana bezbednosti dece na Internetu, predstavnici kompanije Microsoft su na tu temu održali 10. februara kratki javni čas učenicima osnovne škole “Drinka Pavlović“. Time je označen i početak kampanje “Čuvaj leđa – net je stvaran svet, kao što si ti”, a veliku pomoć u realizaciji ove akcije pružili su glumci filma “Montevideo, Bog te video” koji su đacima delili savete kako da se zaštite od rizika koji vrebaju na Internetu. Cilj ovog projekta kompanije Microsoft je da podigne svest dece o opasnostima koje vrebaju na Internetu, preduslovima bezbednog ponašanja i načinima zaštite, ali i da skrene pažnju roditeljima o važnosti njihovog uključivanja u život svoje dece na internet socijalnim mrežama kao što je Facebook.

Sagovornici:
Katarina Milanović, menadžer programa “Partner u učenju” kompanije Microsoft
Andreja Kuzmanović, glumac
Nenad Heraković, glumac

Leave a Reply