IT

“Eko krug” prvi klaster iz oblasti reciklaže IT otpada

Juče je (20.12.2007.) u Centru Sava u Beogradu održana konferencija fonda “Eko krug” koji predstavlja klaster 10 preduzeća, 2 instituta i nevladine organizacije koji su organizovani kao strukovno, neprofitno udruženje sakupljača i prerađivača zastarele IT opreme i potrošnog materijala elektronskih i električnih aparata.

Udruženje je nastalo sredinom ove godine kao odgovor globalizaciji i trendu u samoj oblasti poslovanja vezanom za reciklažu i zaštitu životne sredine u kojem je saradnja stručnjaka i privrednika dalekosežnija od pojedinačnog nastupa. Primarni cilj „Eko krug-a“ je iz tih razloga i saradnja sa svim vladinim i nevladinim domaćim i inostranim organizacijama radi ostvarivanja prava članica.

Konferencija je bila veoma posećena, kako od strane privrednika iz cele Srbije tako i od strane medija i predstavnika državnih institucija.

Pored članica „Eko kruga“ govorili su i Zorica Marić iz Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj Republike Srbije, Siniša Mitrović savetnik ministra za zaštitu životne sredine, Dragan Obrenović iiz IFC-a (International Finance Cooperation) i Dr. Bernd Kopaček, predstavnik austrijske reciklažne privrede.

Dragan Obrenović kaže da je IFC uvek spreman da ovakvim udruženjima pruži adekvatnu podršku, posebno jer je reciklaža elektronske i električne opreme bitan uslov ne samo za prilagodjavanje standardima EU već i za očuvanje sredine i implementaciju strategije održivog razvoja.

Dr. Bernd Kopaček je preneo iskustva iz austrijske reciklažne privrede i ostalih članica EU u segmentu reciklaže elektronskog i električnog otpada, „Ne trebate se zavaravati, potrebno je dosta vremena kako bi Srbija uspela da dostigne standarde Evrope u količini recikliranog e-otpada po stanovniku. Neophodna je i finansijska podrška države kako bi se reciklaža nekih frakcija isplatila i kako bi se stimulisali i građani i privreda da e-otpad odnose na reciklažu“. Kopaček je spomenuo i da je izgradnja fabrike za reciklažu sa skupim mašinama velikih kapaciteta besmislena sve dok ne postoji dovoljn priliv zastarele opreme.“

U kasnijem razgovu sa predstavnicima kompanije „Božić i sinovi“, članom „Eko kruga“, Dr. Bernd Kopaček je izjavio da je zainteresovan za saradnju sa „BIS IT Reciklažnim centrom“ i da je izmedju ostalog prisustvovao konferenciji kako bi eventualno našao saradnika u oblasti reciklaže e-opreme u Srbiji.

Konferencija „Eko kruga“ je samo jedan od mehanizama za ostvarenje ciljeva njenih članica. I dalje će se raditi na unapređenju saradnje sa vladinim, nevladinim institucijama i privrednim sektorom na edukaciji, privlačenju finansijskih sredstava u podizanju i unapredjenju čitavog sistema reciklaže u Srbiji.

Leave a Reply