IT

Ekoločka akcija RECIFONIRAJ

U saradnji sa “BiS Reciklažnim centrom”, firmom koja se bavi reciklažom električnog i elektronskog otpada, a u cilju afirmacije RECIKLAŽE i edukacije javnog mnjenja o nužnosti PRAVILNOG ODLAGANJA ove vrste otpada, AVANTURA PARK organizuje ekološku manifestaciju RECIFONIRAJ (SUBOTA, 12. MAJ, od 11:00 do 18:00 sati, ADA CIGANLIJA, AVANTURA PARK). Ova manifestacija teži i da unapredu društveno-odgovorno poslovanje fimri i društveno-odgovorno ponašanje pojedinaca.

Zabavna edukacija uključuje i postavljanje pokretnog pogona za reciklažnu neonskih sijalica, kao i postavljanje “otvorenog Muzeja elektronskog i električnog otpada”.

U akciji učestvuju i deca iz Zvečanske koja će svojim primerom ukazati vršnjacima na važnost eokologije i na načine očuvanja životne sredine.

Takmičarski program:

Brzo kucanje SMS poruka
Bacanje starih mobilnih telefona u dalj (“telefon s ramena”)
Precizno ubacivanje starih mobilnih telefona u reciklažnu korpu (“Trica bez žica”)

Raspored takmičenja:

11:00 – Prijave takmičara

11:30 – Čas o reciklaži

12:00 – Otvaranje i takmičenje

18:00 – Kraj takmičenja

18:30 – Proglašenje pobednika I završetak manifestacije (do 19:00 sati)

Prijava za takmičenje:

Takmičari se mogu prijaviti od 11:00 do 17:00 sati I njihova jedina obaveza je da imaju dobru volju I stari mobilni telefon. Kotizacija se NE plaća.

Nagrade za takmičare:

Vaučeri za Avantura park i eko-torbe

Leave a Reply