IT

Ekološka kampanja “Oplaneti se! Recikliraj”

Internacionalni biciklistički ekološki karavan je, nakon pređenih 600 kilometara kroz 11 gradova, svečanim prolaskom kroz cilj na Adi Ciganliji, označio završetak ekološke kampanje „Oplaneti se! Recikliraj“.

Ekološku kampanju „Oplaneti se! Recikliraj“ realizovala je ekološka mreža Zelena lista Srbije, uz koordinaciju Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF), Mladih istraživača Srbije i partnersku podršku Instituta za održive zajednice (ISC), i finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Partneri u realizaciji kampanje su Telenor fondacija i kompanije ASUS.

Karavan je za jedanaest dana prošao kroz 11 gradova (Vranje – Vučje – Leskovac – Niš – Knjaževac – Zaječar – Bor – Žagubica – Petrovac – Kostolac – Bela Crkva – Pančevo – Beograd), u kojima je 30 biciklista prenosilo ekološke poruke gradjanima, institucijama i drugim akterima u društvu o značaju reciklaže. Ove godine karavan je imao duplo veći broj učesnika, među kojima je bilo 11 devojaka iz Srbije kao i jedna učesnica iz Holandije. Najstariji učesnik karavana ima 67, a najmlađi 18 godina.

„Upravljanje otpadom predstavlja veliki problem u Srbiji, Zelena lista Srbije uspela je za tri meseca kampanje da mobiliše više od 6000 građana koji su direktno bili uključeni u naše aktivnosti. Ohrabruje podatak da je veliki broj građana Srbije spremno da se angažuju u akcijama koje imaju za cilj promociju selekcije otpada i reciklaže. Mislim da su ovog puta građani poslali jasnu poruku nadležnim institucijama da žele da žive u zemlji gde postoje uslovi za reciklažu starih novina, plastičnih flaša i drugog otpada koji se može iznova upotrebiti“, kaže Vladimir Radojičić, koordinator kampanje „Oplaneti se!Recikliraj“.

Kampanjom „Oplaneti se“ Recikliraj“ ekološka mreža Zelena lista Srbije želi da utiče na nadležne institucije, građane, ekološke organizacije i druge aktere u društvu da se aktivnije uključe u rešavanje problema odlaganja otpada u Srbiji, kroz stvaranje uslova za selekciju i odvajanje otpada kao neophodnog uslova za pokretanje procesa reciklaže.
U ekološkoj kampanji „Oplaneti se! Recikliraj“ realizovane su ekološke radionice, akcije prikupljanja, sortiranja i reciklaže otpada u 12 gradova u Srbiji, kroz koje je poslata poruka nadležnim institucijama da je neophodno da se aktivnije uključe u rešavanje problema otpada u Srbiji.
Dnevno građani Srbije bace 5000 tona otpada na deponije. Skoro polovina tog otpada odlaže se na divlje deponije koje se nalaze uz vodotokove, gradske trgove i parkove za decu. U zemljama Evropske unije prosečno se reciklira 40 odsto otpadnog materijala godišnje, dok je u Srbiji taj procenat četiri puta manji.

Industrija reciklaže u svetu zapošljava 1,5 miliona ljudi, dok procene pokazuju da Srbija godišnje na deponije baci oko 50 miliona evra u vidu sekundarnog otpada koji se može reciklirati.

Leave a Reply