IT

Ekološki programi kompanije LG Electronics

Preuzimajući odgovornost za svoje proizvode tokom njihovog čitavog životnog ciklusa, kompanija LG Electronics (LG) nastavlja sa svojim odgovornim poslovanjem kada je u pitanju „zeleni menadžment“.
„U 21. veku, multinacionalne kompanije poput LG-ja moraju da preuzmu vodeću ulogu kada je reč o zaštiti životne sredine. Ova obaveza se ne odnosi samo na reciklažu, već je reč o pravljenu krupnih promena u celokupnom proizvodnom procesu – od samog njegovog početka u fabrici do konačnog odlaganja iskorišćenog proizvoda,“ izjavio je Jong-min Shin, potpredsednik Eco Strategy Team kompanije LG Electronics. „LG razume neophodnost ovakvog pristupa i nastoji da velikim zalaganjem postane globalni lider u ovoj oblasti.“

Kompanija LG Electronics će do kraja jula potpisati sporazum o saradnji sa Bazelskom akcionom mrežom (Basel Action Network – BAN), koja predstavlja jednu od vodećih nevladinih organizacija iz oblasti kontrole trgovine toksičnih proizvoda i borbe protiv degradacije životne sredine. LG i BAN se nadaju da će zajedničkim naporima doprineti razvijanju programa e-Stewards Global Enterprise, globalne mreže za upravljanje i odlaganje elektronskog otpada. BAN, sa sedištem u Sijetlu, predstavlja najpoznatiju organizaciju u Severnoj Americi koja se bavi sartifikacijom kompanija koje na pravilan način odlažu otpad.

LG i BAN će nastojati da prošire polje delovanja organizacije e-Steward Enterprise, koje je do sada bilo ograničeno samo na Severnu Ameriku i još neke okolne oblasti. Cilj ovog sporazuma je dalje unapređenje zaštite životne sredine kroz razmenu vrhunskih dostignuća kompanije LG iz oblasti elektronskog razvoja i visoke stručnosti organizacije BAN kada je odlaganje toksičnih otpada u pitanju. Ova organizacija će obezbediti listu sertifikovanih kompanija iz ove oblasti kako bi se izbegla nelegalna praksa izvoza štetnih materija i proizvoda u nerazvijene zemlje.
Prema podacima iz poslednjeg Izveštaja o očuvanju životne sredine kompanije LG Electronics, od 21. jula 2010. godine, na globalnom nivou je prikupljeno skoro 200 000 tona neupotrebljivih elektronskih proizvoda, što predstavlja povećanje od 19 procenata u odnosu na prošlu godinu. LG je zajedno sa gradom Ulsanom, velikim industrijskim i proizvodnim centrom u Južnoj Koreji, sproveo akciju sakupljanja elektronskog otpada. U toku prve polovine 2011. godine, kompanija LG je prikupila 279 tona neupotrebljivih elektronskih proizvoda, uključujući 2 240 frižidera, 115 veš mašina i 3 545 mobilnih telefona, kao i brojnih drugih proizvoda.
LG je prva kompanija u Južnoj Koreji koja je sklopila ovakav sporazum sa lokalnim vlastima. Prema dogovoru grad Ulsan je dužan da prikuplja iskorišćene elektronske uređaje, dok je obaveza kompanije LG da ih na ekološki način reciklira i odloži. Ovaj sporazum predstavlja važan deo plana kompanije LG da unapredi svoje kapacitete koje se odnose na reciklažu i odlaganje štednih materija.

Leave a Reply