IT

Elektronska prijava PDV štedi godišnje 5,5 miliona papira!

Društvo za informatiku Srbije, Privredna komora Beograda  i Poreska uprava Srbije organizovali su demonstraciju fukcionisanja objedinjene naplate poreza i doprinosa preko portala Poreske uprave Srbije. Saša Dulić, pomoćnik direktora Poreske uprave  demonstrirao  je uživo funkcionisanje sistema i podsetio da je od 1 januara 2014. počeo prelazni period  za prijem    elektronskih prijava  PDV- a.

Učesnici skupa su mogli da vide da se iz minuta u minut povećava broj prispelih prijava.  Tako je,  17 januara od 00.00 do 12.20 časova u času prezentacije,  stiglo  1.486  prijava. Do sada je oko 40 odsto  kompanija počela da  elektronski dastavlja  PPP-PD prijave. Od 1 marta 2014. godine Poreska uprava Srbije neće više primati poreske prijave na papiru. Jasna Smiljanić direktor za finansije u Telekomi Srbije sa saradnicima je uživo uspešno demonstrirala podnošenje objedinjene PPP-PD prijave Telekoma Srbije.

pkb
izvor: PKB

Poslovi objedinjene naplate poreza i doprinosa se obavljaju na portalu Poreske uprave www.poreskauprava.gov.rs i uz primenu kvalifikovanog  elektronskog sertifikata.

Naglašeno je da se od objedinjene naplate očekuju  sledeći korisni efekti:

 • ukidanje  oko 5,5 miliona papirnih dokumenata koja se popunjavaju u kompanijama i koje u Poreskoj upravi treba uneti u informacioni sistem. Ovim se ostvaruju velike uštede u trošenju sredstava  i potrebnom radnom vremenu, -nema više papirnih dokumenata i  overa pečatom,
 • stvara se mogućnost da ovlašćeni korisnici  vide  svoje trenutno stanje izmirenja tekučih finansijskih  obaveza,
 • povećava se transparentnost funkcionisanja ukupnog poreskog sistema,
 • u najvećem broju slučajeva građani neće morati da vade  potvrdu da su plaćeni doprinosi za PIO,  jer će ti podaci biti dostupni u direktnom pristupu,
 • povečaće se naplata poreza i doprinosa i punjenje budžeta.

Skupu su prisustvovali predstavnici zainteresovanih preduzeća, IT kompanija, serfikacionih tela, državnih organa,  knjigovodstvenih agencija  i dr. Nakon prezentacija,  prisutni su mogli da  postavljaju pitanja, kako bi se razjasnili eventualni tehnički problemi i nedoumice.

Neka od postavljenih pitanja bila su:

 • treba  koristiti  vremenski žig kako bi dokumenti  bili validni i za pravosudne organe,
 • u nekim slučajevima postoji  kolizija između različitih  „midlvera“,
 • kako se štite  podaci u toku prenosa i dr.

Na  sva ova i druga pitanja predstavnici Poreske uprave dali su odgovore i napomenuli  da  se svakodnevno  na osnovu iskustava u radu  usavršava ceo sistem. Uspehu prezentacije ogromno je doprineo Zoran Stanojević urednik sa RTS  koji je svaku fazu prezentacije najavljivao kroz aktuelna pitanja i komentare.

Na kraju sastanka konstatovano je :

 • elektronsko podnošenje prijava efikasno funkcioniše,
 • u toku je  do sada   najmasovnija i najsloženija  akcija na  primeni elektronskih servisa u oblasti finansijskog poslovanja uz primenu  kvalifikovanih digitalnih sertifikata,
 • predloženo je da sertifikaciona tela   sačine  i objave  zajedničko tehničko uputstvo.

Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Beograda nastaviće da prate dalje faze uvođenja elektronske prijave poreza i doprinosa preko portala Poreske uprave i stvarati mogućnosti da se sa korisnicima ovih elektronskih servisa efikasno komunicira i brzo odgovara na  stručna pitanja i dileme.
Privredna komora Beograda redovno informiše i pruža informaciji na portalu http://www.poreskaprijava.rs

Leave a Reply