IT

Elektronska sveska: klik umesto olovke

Nekada su đaci u svoje sveske olovkom upisivali rečenice, sastave, matematičke formule, a danas su mogućnosti neograničene – sada u elektronsku svesku oni mogu direktno da unose tabele, slike, pa čak i linkove na video-snimke. Umesto u džepu ili rancu, onlajn svesku deca nose na mobilnom, tabletu ili računaru, a mogu da joj pristupe gde god da se nalaze.

U nekim školama je nastava uz elektronske sveske već svakodnevna pojava, a profesori su se navikli da na ovaj način komuniciraju sa đacima.  

– Profesor najpre napravi folder koji nazove po svom predmetu, na primer matematika ili srpski. U tom folderu zatim napravi posebne foldere koji označavaju odjeljenje u kome se trenutno nalaze, a onda i mobilne elektronske sveske za svakog učenika pojedinačno. Svaki put kad učenik otvori svesku onlajn, i profesor može da joj pristupi i vidi sve što učenik upisuje u nju – objašnjava Nikola Dragović, profesor informatike u Srednjoj školi za informacione tehnologije ITHS (www.iths.edu.rs), gde se ovakva nastava već primenjuje.

On dodaje da je jedini uslov da učenik ima internet i da može da pristupi svom mejlu.

 

ITHS

ITHS


Ono što može izazvati sumnju u korišćenju ovakve sveske jeste pitanje da li učenici mogu „varati” i unositi naknadno izmene rešenja ili testova koje rade. Ipak, profesori uveravaju da nema ovakve opasnosti.

– Profesor kreira radnu svesku pa je, prema tome, on i vlasnik te sveske. Na taj način onemogućeno je da učenik slučajno ili namerno obriše radnu svesku. Takođe, nastavnik podešava šta i kako učenik može da unosi u svesku. Postoji opcija za podešavanje da li može da menja i unosi sadržaj ili može samo da prati šta se u njoj dešava – dodaje profesor Dragović.

Srednja škola za informacione tehnologije je jedina škola u Srbiji gde se umesto klasične koristi i elektronska sveska, a deca sve više počinju da uče onlajn. Da bi im učenje bilo još lakše, brže i zanimljivije, deca za rad koriste tablet računare, preko kojih otvaraju elektronske sveske, tako da mogu da uče gde god da se nalaze.  

Tablet računari su u ovoj školi uvedeni pre nekoliko meseci i ovo je izazvalo pravu revoluciju u  obrazovanju u našoj zemlji. Deca danas normalno koriste tablete na časovima, a mnogima od njih je, zahvaljujući ovome, nastava postala zanimljivija i lakša.

Prednosti korišćenja tablet računara u nastavi su brojne, a samo neke od njih su da deca mogu da koriste fotografije i video-snimke na času, nastava se odvija brže, za učenje se koriste brojne zanimljive aplikacije, deci su svi sadržaji dostupni onlajn gde god da se nalaze, a takođe mogu stalno komunicirati sa svojim profesorima.

Leave a Reply