Događaji · E-servisi · IT

Elektronska uprava u Srbiji značajno napredovala

Elektronska uprava u Srbiji značajno je napredovala u protekle četiri godine, ali nivo sofisticiranosti daleko zaostaje za zemljama zapadne Evrope. Ovo su neki od glavnih zaključaka studije „Procena stanja e-uprave u Srbiji, bazirana na evaluaciji implementacije 20 zajedničkih osnovnih javnih servisa“, koja je predstavljena u sredu, 12. marta, u Privrednoj komori Srbije. Autor studije je dr Leonid Stoimenov, sa saradnicima, sa Elektronskog fakulteta u Nišu.

U izradi studije korišćena je najnovija metodologija Evropske komisije (iz 2007. godine), kao i prethodna istraživanja u ovoj oblasti rađena u Srbiji i zemljama okruženja. Analizirano je 20 osnovnih javnih servisa koje je definisala Evropska komisija, a predmet analize bilo je više od 200 Internet sajtova ministarstava, agencija, regionalnih i lokalnih organa uprave, bolnica i zdravstvenih centara, javnih biblioteka, univerziteta, policijskih stanica, kompanija koje se bave osiguranjem…

Kako je objasnio dr Stoimenov, četiri osnovna indikatora na osnovu kojih je ocenjivana elektronska uprava u Srbiji su: sofisticiranost, potpuna dostupnost, orijentisanost ka korisniku i nacionalni portal.

„Nijedan od 20 javnih servisa u Srbiji nije potpuno dostupan online, a samo dva su na granici da to budu. Javni servisi u Srbiji nemaju osobinu orijentisanosti ka korisniku“, ocenio je dr Stoimenov. Prema njegovim rečima, u Srbiji ne postoji nacionalni portal, jer postojeći ne ispunjava neophodne uslove.

Istaknuto je da se elektronski servisi javne uprave u Srbiji kreću između jednosmerne i dvosmerne komunikacije, a da bi postavljanje novih sadržaja na Internet sajtove i ulaganje većih napora u razvoj aplikacija u javnoj upravi povećali ocenu njihove sofisticiranosti.

Zaključeno je da globalne studije procene stanja mogu da značajno unaprede e-upravu, tako što će biti lakše uočiti takozvana „uska grla“, probleme i propuste u ovoj oblasti.

Takođe je ocenjeno da prva dva meseca 2008. ukazuju da će ocena stanja u e-upravi do kraja godine biti viša nego sada.

Skup je otvorila ministarka za telekomunikacije i informatičko društvo dr Aleksandra Smiljanić, koja je istakla da se mnogi dokumenti i dalje razmenjuju u papirnoj formi, kao i da je Vlada za ovu godinu za razvoj e-uprave izdvojila oko 700 miliona dinara.

Prema njenim rečima, u Srbiji je velika količina informacija dostupna na Internetu, da mnogi formulari mogu da se preuzmu sa mreže, ali da Internet aplikacije nisu interaktivne, što znači da građani i preduzeća ne mogu da putem Interneta završe administrativne postupke, što je u Evropi moguće.
Dr Smiljanić je dodala da je elektronska uprava u okviru državnih organa na vrlo niskom nivou, jer se dokumenti razmenjuju u papirnoj formi i ne postoji povezanost baza podataka.

“Da bi obezbedili ove usluge građanima i preduzećima, neophodno je da se radi e-uprava u samim organima državne uprave”, naglasila je Smiljanićeva.
Ona je pozvala okupljene da prisustvuju i prezentaciji idejnih projekata iz oblasti e-uprave i e-javnih nabavki, koja će biti održana u sredu, 19. marta, u Privrednoj komori Srbije.

Rezultate studije možete preuzeti ovde.

One thought on “Elektronska uprava u Srbiji značajno napredovala

Leave a Reply