IT

Email SPAM u 2007. povećan za 100%

Promet spam, ili neželjenih poruka, na internetu je na globalnom nivou u prošloj godini porastao čak 100 posto, na više od 120 milijardi takvih poruka poslanih svakodnevno, što je otprilike 20 spamova na dan po svakoj osobi na planeti

Tim su podacima i izvještajem stručnjaci Cisca zapravo upozorili svetsku javnost i timove koji rade na zaštiti informatičke tehnologije u različitim segmentima, na sve brže rastuće informatičke pretnje na globalnoj mreži kao i na sve sofisticiranije oblike tih pretnji.

Osim spam poruka tu su i različite varijante tzv. “prljavog” spama, virusi (koji su manje vidljivi nego pre, ali zato brojniji), kao i razne druge pretnje zasnovanog na društvenom inžinjeringu, neovlašćenog korištenja tehnologije i prodora u sisteme.

Nalazi Ciscovog izvještaja “Trendovi u internet sigurnosti” potvrđuju i činjenicu da se zbog takvih sigurnosnih pretnji i napada moraju smisliti i sprovoditi nove metode zaštite informacija i sitema.

Više nije dovoljno boriti se samo protiv virusa ili neželjene pošte, nego je potrebno uključiti i pravne aspekte, pitanja zaštite identiteta i geopolitički faktore. Kao primere navode se krađa identiteta u poznatim maloprodajnim trgovinama i nedavni napad uskraćivanjem usluga kojeg su prošlog proleća navodno pokrenuli politički motivisani hakeri u Rusiji prema susednoj Estoniji.

“Cyber kriminal” sve se više razvija u elektronskom obliku, a napori na zaštiti poslovanja, ličnih identiteta i država danas iziskuju veći stepen koordinacije između strana koje ranije nisu toliko sarađivale, napominju iz Cisca.

Timovi ljudi koji rade na zaštiti informatičke tehnologije, kompanije, vlade, policija, potrošači, građani – svi su potencijalne mete, te stoga moraju postati i saveznici u odbrani državne, poslovne i lične sigurnosti, zaključuju iz Cisca.

Leave a Reply