IT

Epson proglašen liderom održivog razvoja u sektoru

Kompanija Epson je dobila titulu lidera u području održivog razvoja za sektor računarske i kancelarijske opreme

U godišnjaku održivog razvoja SAM grupacije za 2010. godinu (SAM “Sustainability Yearbook 2010“), korporacija Seiko Epson proglašena je kompanijom srebrne klase te je dobila titulu lidera na području održivog razvoja.

U godišnjaku održivog razvoja procjenjuje se potencijal održivog razvoja više od 1.200 korporacija iz celog sveta primjenjujući preko stotinu opštih i specijalizovanih kriterijuma, zavisno od područja poslovanja, ekonomskih rezultata, društvene odgovornosti, te zaštiti životne okoline.

SAM grupacija, međunarodno je priznata kompanija koja se bavi pitanjima društveno odgovornog investiranja, analizira svakog potencijalnog kandidata u saradnji sa kompanijom PricewaterhouseCoopers.

Od ukupno 246 kompanija iz 58 sektora koje su predstavljene u godišnjaku za 2010. godinu, 97 firmi rangirane su u zlatnu klasu, 84 u srebrnu klasu, dok su 65 proglašene kompanijama bronzane klase.

Epson je jedna od sedam kompanija koje su dobile titulu lidera na području održivog razvoja iz sektora računarske i elektronske kancelarijske opreme, a svih sedam proglašeno je kompanijama srebrne klase.

Kompanija Epson je prvi put predstavljena u godišnjaku 2008. godine kada je rangirana kao firme bronzane klase, a kao rezultat toga uključena je i u Dow Jones indekse održivosti (Dow Jones Sustainability Indexes, DJSI), za koje grupacija SAM radi procene i uključuje nove kompanije u listu. Epsonove kontinuirane aktivnosti na području održivog razvoja dovele su do rangiranja firme u kategoriju srebrne klase. Nakon ovog dostignuća, kompanija će biti dodatno motivisana da nastavi da razvija svoj program korporativne društvene odgovornosti i inicijative u ovom području.

Leave a Reply