5g
IT · Mobile

Ericsson 5G za Umreženo društvo posle 2020.

Posle 2020. godine, količina mobilnog saobraćaja će biti hiljadu puta veća nego danas, dok će brzina pristupa biti deset do sto puta viša. Kapacitet mobilnih mreža moraće da opsluži veliki broj uređaja i mnogo više saobraćaja nego danas,a sve to uz nižu cenu realizacije i visok stepen održivosti.

5g

Kako bi se operatori i provajderi nosili sa takvim izazovima u Umreženom društvu, Ericsson radi na novim tehnologijama i nadogradnji postojećih sa ciljem stvaranja efikasnije, skalabilnije i sveobuhvatnije mreže. Ericsson smatra da će 5G tehnologija odgovoriti na sve izazove i korisnicima ponuditi neuporedivo bolje iskustvo.

5G neće biti jedno nezavisno tehnološko rešenje. Umesto toga, usvojiće se pristup fokusiran na iskustvu pre nego na samoj tehnologiji. Na taj način 5G se fokusira na najbolje moguće korisničko iskustvo integracijom više tehnologija za ispunjavanje različitih potreba.

Leave a Reply