IT

Ericsson pomaže Haitiju, a Ericsson Nikola Tesla poplavljenim područjima u Hrvatskoj

Velike katastrofe, poput zenljotresa koji je u utorak, 15. januara pogodio Haiti ili prirodne nepogode kakve su aktualne poplave u Lici, dolini Neretve ili u još nekim krajevima Hrvatske, a koje na razini lokalne zajednice izazivaju trajne posledice za tamošnje stanovništvo, povod su za konkretnu pomoć ugroženima na globalnom i lokalnom nivou

Tako je Ericsson u okviru svog globalnog programa pomoći ugroženim područjima, odlučio pomoći teško pogođenom Haitiju putem telekomunikacione opreme (sistem Mini GSM i telefoni pomoći će spasilačkim ekipama) te telekomunikacijskim stručnjacima kao volonterima na terenu.

Naime, Organizacija Ujedinjenih Nacija je uputila molbu Ericssonu za raspoređivanje Ericssonovog Interventnog tima za pružanje pomoći spasilačkim ekipama na katastrofom pogođenom Haitiju. Ericsson ima 20 volontera koji su spremni za akciju i ovom će trenutku na traženo područje poslati njih četvoro. Svi su oni stručnjaci za telekomunikacije pa će raditi na uspostavljanju mini GSM-sistema smeštenog u kontejneru i tako omogućiti komunikaciju na tom području.

Osoblje i oprema će stići u Haiti koristeći prevoz UN-a. Tokom 2009. godine, Ericssonov interventni tim je pružio pomoć spasilačkim ekipama u Kongu, Sudanu, Indoneziji i Filipinima. Ericssonov interventni tim je organizovan 2000. godine kao rezultat uverenja koje vlada u Ericssonu da su stručnjaci za telekomunikacije neophodni tokom uklanjanja posledica prirodnih katastrofa, pa je iz tog razloga organizovano partnerstvo sa međunarodnim organizacijama kao što je UN.

Paralelno sa ovim aktivnostima na globalnom nivou, Ericsson Nikola Tesla, hrvatska kompanija koja deluje u sastavu Ericssonove korporacije, je u saradnji sa Hrvatskim Crvenim krstom odlučila pomoći da se umanje posledice poplava na području sliva Neretve i Like. Prema stručnom mišljenju ekipa Hrvatskog Crvenog krsta koje se nalaze na terenu, voda se polako povlači, pa je potrebno što pre omogućiti povratak u normalne tokove života te što pre isušiti dosada poplavljene prostore.

U tom kontekstu Ericsson Nikola Tesla je za potrebe Hrvatskog Crvenog krsta sa namenom korišćenja na poplavljenim područjima kupio veći broj aparata za isušivanje i agregata za napajanje isušivača u područjima u kojima se opskrba električnom energijom nije normalizovana. Donirani isušivači i agregati će odmah biti upućeni na područja koja su pogođena poplavama. Navedena oprema će se kao trajno vlasništvo Hrvatskog Crvenog krsta i ubuduće koristiti u sličnim situacijama.

Leave a Reply