IT · Telekomunikacije

Ericsson Nikola Tesla na tržištima Rusije i Moldavije

Ericsson Nikola Tesla je na tržištu Ruske Federacije i Moldavije ugovorio nove izvozne poslove ukupne vrednosti 1,8 miliona dolara.

Sa novim kupcem RTC iz Tjumena, privatnim operatorom za pružanje telekomunikacijskih usluga naftnim kompanijama u više regija, potpisan je ugovor za novu tranzitnu centralu kao i za podizanje na viši nivo postojećih Ericssonovih IP orijentisanih rešenja za poslovne korisnike. Ugovorena su i proširenja fiksne telekomunikacijske mreže sa operatorima UTK i Kubintersvjaz iz Krasnodara. Ostali ugovori vezani su za potrebe operatora Megafon iz Moskve, a odnose se na instalaciju i integraciju fiksne širokopojasne mreže. Sa kupcem Interdnjestrcom iz Moldavije ugovorena je usluga o posle-garancijskoj podršci.

„Ericsson Nikola Tesla nizom manjih, ali uglavnom strateški važnih ugovora uspešno nastavlja sa poslovanjem na tržištima Zajednice Nezavisnih Država. U trenutnim okolnostima na globalnom tržištu takva je situacija zadovoljavajuća jer podržava realizaciju naših planova. Sličan trend možemo očekivati i u idućoj godini te smo svoju strategiju za nastavak poslovanja u ovom delu sveta u kom smo u zadnjih nekoliko dekada izgradili imidž kvalitetnog isporučitelja komunikacionih usluga i rešenja“, komentariše Josip Jakovac, potpredsednik Ericssona Nikole Tesle i direktor Prodaje i marketinga na tržištu Zajednice Nezavisnih Država.

Leave a Reply