IT

Ericsson: Pametni telefoni menjaju gradove

Nova Ericssonova studija donosi odgovore 7.500 korisnika pametnih telefona iz velikih svetskih metropola, poput Pekinga, Nju Jorka, Londona i Tokija, o njihovim interesovanjima i potencijalnom razvoju 18 novih mobilnih servisa koji su u vezi sa važnim aspektima gradskog života.

Analiza je zahtevala od korisnika da ocene nove servise koji su u vezi sa sferama gradskog života koje im pružaju najviši nivo zadovoljstva – kupovina, restorani, aktivnosti u slobodno vreme. Primeri ovih novih servisa uključuju: vodiče za restorane po ugledu na društvene mreže kao i mobilne menije i rezervacije, preporuke tokom kupovine na licu mesta, isporuku robe istog dana. Masovna potražnja za novim IKT servisima mogla bi da promeni život grada do granica neprepoznatljivosti za samo tri godine.

Ericsson - Pametni telefoni menjaju gradove

Studija, takođe, pokriva i životne sfere kojima su korisnici najmanje zadovoljni, kao što su nega dece i starih, komunikacija sa državnim institucijama i saobraćaj. Novi koncepti, u ovim slučajevima, podrazumevaju komunikaciju putem različitih društvenih mreža sa članovima porodice koristeći bilo koji uređaj, mobilni gradski servis koji pruža lokalne servisne informacije kao i dnevni planer putovanja, koji optimizuje korisnikove obaveze kako bi smanjio vreme provedeno u prevozu. Takođe, ispitanici su naveli da žele bolje servise i komunikaciju sa državnim institucijama putem svojih pametnih telefona.

Mihael Bjorn, direktor istraživanja u Ericsson ConsumerLab-u, rekao je: „Usluge pametnih telefona koje su u vezi sa kupovinom, hranom i zabavom, mogu drastično da poboljšaju zadovoljstvo ljudi životom u gradu, a očekivanja korisnika da se ti servisi omoguće, u što kraćem roku, su visoka. Rezultati ove studije pokazuju da korisnici priželjkuju inovacije u svim sferama njihovog svakodnevnog života u gradu”.

Saobraćaj je glavni izvor nezadovoljstva životom u gradovima, i 47 odsto vlasnika pametnih telefona, u sprovedenoj anketi, izrazilo je želje za personalizovanom navigacijom, koja pruža najbolje servisne informacije za sve vrste saobraćaja – od hodanja do vožnje. U istraživanju, 20-30 odsto ispitanika tvrdi da bi bilo koji od novih servisa koristilo na dnevnoj osnovi, dok njih 40 odsto kaže da bi usluge u vezi sa saobraćajem koristilo svaki dan.  Skoro polovina korisnika pametnih telefona predviđa da će mobilni operatori biti ti koji će im pružiti ove nove usluge.

Kompletan izveštaj možete pročitati na: http://www.ericsson.com/res/docs/2013/consumerlab/smartphones-change-cities.pdf.

Leave a Reply