IT

Ericsson poslovni rezultati za prošlu godinu

Prodaja iznosi 5,65 milijardi evra, dok je u istom razdoblju prošle godine iznosila 6,49 milijardi evra, što je 16% manje za uporedive jedinice, dok dobit pre JV rezultata za celu  godinu iznosi 2,38  milijarde evra

ericsson_logo“Tokom druge polovine 2009. godine, na prodaju mrežne opreme uticala je smanjena potrošnja operatora na mnogim tržištima. Na prodaju korporacije za celu godinu taj uticaj je bio manji pa je marža poslovanja blago povećana“, reči su Hansa Vestberga, predsednika i generalnog direktora Ericssona. “Zadržali smo dobre tržišne udele u svim segmentima, novčani tok je bio dobar i naša je finansijska pozicija snažna. Poslovanje u području usluga bilo je dobro i naša se zajednička ulaganja kreću prema povratku ka dobiti.

Nastavlja se prelaz investicija sa klasične telefonije na investicije u pokretne širokopojasne sisteme. Broj korisnika i saobraćaj se brzo povećavaju pa će se na kraju krajeva više milijardi ljudi priključiti na Internet. Kako je već rečeno nakon ovog prelaza došlo je do očekivanog pada prodaje na području GSM-a, što se i ubrzalo sadašnjom klimom u ekonomiji, a što još nije kompenzovano rastom u području pokretnih širokopojasnih sistema i investicijama u IP-mreže sledeće generacije.

Ponašanje današnjih operatora u vezi investiranja razlikuje se od regije do regije i od zemlje do zemlje. Tokom 2009. godine, operatori na mnogim tržištima u razvoju, a naročito u Srednjoj Evropi, Srednjem Istoku i u Africi postali su veoma oprezni sa investicijama. Istovremeno, druga tržišta poput Kine, Indije i SAD-a i dalje se dobro razvijaju uz izgradnju velikih mreža. Postoji i stalna izrazita potreba za uslugama koje su usmerene prema efikasnosti rada operatora, kao što su upravljane i savetodavne usluge.

Tokom godine, Ericsson je značajno osnažio poziciju u Severnoj Americi jer su na oba područja tj. kako na poslovanju sa mrežama tako i uslugama, ostvarili ključne uspehe. Tu se radi o prodaji LTE tehnologije kompanijama Verizon i Metro PCS ,te prodaji usluga kompaniji Sprint. Kompanija TeliaSonera je takođe  ukazala poverenje Ericssonu i početkom ove godine je odabrala Ericssonovo rešenja u tehnologiji LTE, čime se nadalje potvrđuje tehnički kvalitet njihovih rešenja i snaga Ericssonovog portfelja na području usluga.

Leave a Reply