IT

Ericsson povećava ulaganje u servisni centar u Indiji

Sve veći fokus na udaljenom pokretanju IT i telekomunikacionih usluga, radi pružanja prednosti korisnicima. Oko 40 odsto pokretanja usluga sad se može obaviti na daljinu.

Kad se IT i telekomunikaciona industrija međusobno mešaju, to je šansa za sve operatore da inoviraju, da kreiraju nove poslovne modele i ostvare nova partnerstva. Da bi zadovoljio nove potrebe operatora za IT uslugama u oblasti podrške i operacija, Ericsson, najveći svetski ponuđač telekomunikacionih usluga i osma najveća kompanija za pružanje IT usluga*, dodatno je investirao u svoj Global Service Center (GSC) u Indiji.

Magnus Mandersson, direktor poslovne jedinice za globalne usluge u Ericssonu, izjavio je: „Biti blizu naših korisnika uvek će biti važno u oblasti pružanja usluga, no sad vidimo da postoji velik broj usluga koje se mogu pružati na daljinu, što je prednost za naše korisnike. Danas se većinom pretplatnika koji signal dobijaju na osnovu ugovora u upravljanju uslugama, upravlja iz dva globalna mrežna operativna centra u Indiji i Rumuniji. Predviđamo da će udeo pružanja usluga na daljinu porasti kako se sve više krećemu u smeru clouda i IT usluga.“

Stalni fokus na upravljanim uslugama u centru u Indiji znači da je Ericsson spreman da operacijama i podrškom upravlja na daljinu i kod telekomunikacionih mreža i kod IT poslova. Pored toga, konsalting i integracija sistema služe kao ulaz u strateški IT domen koji obuhvata IT računske centre, usluge, i sisteme za podršku poslovanju i operacijama. Već danas Ericsson obavlja preko 1.300 konsultantskih i integratorskih projekata godišnje. Mogućnosti vezane za upravljanje usluge, konsalting i integraciju sistema takođe omogućavaju Ericssonu da se angažuje na cloud polju.

Mats Agervi, direktor Global Services Centra u Indiji, izjavio je: „Naš centar u Indiji zapravo predstavlja najveći mrežni operativni centar u svetu. To što je jedan o Ericssonova četiri GSC-a ovde, daje nam pristup jednom od najvećih izvora mladih talenata na svetu, koji pokrivaju sve oblasti naše ponude.“

Govoreći na lokalnom događaju, gospodin Agervi je istakao da je „fokus na rastu GSC-a kako se tržište kreće ka širem ICT fokusu, a Indija je već poznata kao dominantna svetska lokacija za pružanje usluga na daljinu.“

Ericsson maksimizuje efikasnost na globalnom nivou tako što u četiri GSC-a koncentriše aktivnosti koje se mogu pružati na daljinu. Pored Indije, centri se nalaze u Rumuniji, Meksiku i Kini. Ključ za Ericssonovo globalno pružanje usluga je integrisan model u kojem lokalno pružanje usluga stalno funkcioniše kroz Regional Competence Centre i GSC, objedinjavanjem procesa, metoda i alata. Na primer, platforma za pružanje upravljanih usluga, ponuda alata koji omogućava efikasan rad komunikacione mreže, lokalno i kroz udaljene operativne centre. Ericsson ima preko 22 hiljade zaposlenih u skoro 100 zemalja koji koriste tu platformu.

Ericsson širom sveta zapošljava 50 hiljada profesionalaca za pružanje usluga koji rade u 180 zemalja. Od toga 40 hiljada radi blizu korisnika, a 10 hiljada je u globalnim ili regionalnim centrima. Ukupno 10 hiljada ih ima iskustvo u oblasti konsaltinga i integracije sistema. Sve zajedno, Ericsson ima preko 65 hiljada profesionalaca za pružanje usluga, uključujući i oko 15 hiljada podizvođača, koji su odlično pozicionirani da podrže potrebe korisnika širom sveta.

Leave a Reply