Događaji · IT

Ericsson u prvih 100 korporacija u području održivosti

Na svetskom ekonomskom forumu u Davosu objavljena je lista 100 korporacija vodećih u svetu u području održivosti na kojoj se nalazi i Ericsson. Ova lista uključuje kompanije iz 15 zemalja i iz svih područja ekonomije. Ocenjivanje se temeljilo na efikanosti rukovođenja rizicima i mogućnostima u području životne okoline, društva i upravljanja u odnosu na stanje u grani određene industrije.

Sjedinjene Američke Države vodeće su po broju kompanija koje se nalaze na ovoj listi (20), a slede ih Velika Britanija (19) i Japan (15). U prvoj petorci nalazi se i Francuska (8) te Nemačka (7), a Kanada, Finska i Švedska su takođe ostvarile zapažen uspeh sa 5 izslistanih kompanija. Kako analiza pokazuje, pripadnost ovoj listi predvodnika u održivosti važan je indikator dobrog rukovođenja, agilnosti i spremnosti na buduće izazove. Ocenjivanje su organizovali Corporate Knights Inc., nezavisna kanadska medijska kompanija i Innovest Strategic Value Advisors, međunarodna kompanija za investicione savete.

Leave a Reply