IT · Mobilni servisi · Telekomunikacije

Ericssonova tehnologija za zdraviji svet

Ericsson i Kancelarija Ujedinjenih nacija za partnerstvo sarađuju u isporuci m-health aplikacija i usluga te korišćenju telemedicine u ruralnim krajevima Afrike. Kao osnivač UN-ove Digital Health inicijative, Ericsson preduzima i druge korake prema iskorenjivanju globalnog siromaštva (Millennium Development Goals).

Mobilne komunikacije omogućuju zemljama u razvoju troškovno efikasan pristup osnovnim uslugama poput zdravstva, posebno u ruralnim krajevima gde infrastruktura ne postoji ili je ima u maloj meri. One mogu da poboljšaju pristup hitnoj službi i opštim zdravstvenim uslugama, a pomažu i u kvalitetnom obavljanju navedenih usluga.

Omogućavaju bolji nadzor i kontrolu bolesti, unapređuju prikupljanje osnovnih zdravstvenih podataka i obrazovanje zdravstvenih radnika u područjima gde ne postoje fiksne telekomunikacione veze. Ericssonovo iskustvo u Indiji i Bangladešu pokazuje da i ljudi sa prosečnim prihodom od svega 1,25 američkih dolara dnevno mogu da imaju pristup zdravstvenoj zaštiti uz pomoć mobilnih komunikacija.

Ericsson je u Africi angažovan u mobilnom povezivanju više od pola miliona ljudi po Millennium Village selima u Ruandi, Ugandi, Keniji, Gani, Tanzaniji, Senegalu, Maliju, Nigeriji, Malaviju i Etiopiji. Zdravlje, uz poljoprivredu, obrazovanje i infrastrukturu, jedno je od ključnih područja ove inicijative.

Ericsson zajedno sa The Earth institutom uvodi aplikacije u području zdravstva i telemedicine u navedena sela. Rad na ovom projektu izvrsna je osnova za razumevanje potreba seljana i uvođenje novih inovativnih tehnoloških rešenja u saradnji sa ministarstvima zdravstva navedenih država i projektnim osobljem.

Carl-Henric Svanberg, predsjednik i generalni direktor Ericssona o ovoj temi je izjavio: “Telekomunikacije igraju ključnu ulogu u omogućavanju pristupa zdravstvenim uslugama, pomažu iskorenjivanju siromaštva i poboljšavaju socijalnu i ekonomsku situaciju brojnih zajednica širom sveta. Ova inicijativa pokazuje stalnu Ericssonovu predanost u korišćenju tehnološkog liderstva za razvoj održivih poslovnih modela koji će premostiti digitalne i zdravstvene podele.”

Digital Health inicijativa je partnerstvo čije je područje delovanja stvaranje inovativnih modela za razvoj i osiguravanje zdravstvenih usluga milionima stanovnika zemalja u razvoju. Za Digital Health inicijativu vrlo je značajno Ericssonovo iskustvo iz Gramjyoti projekta, sa nizom novih usluga poput telemedicine, m-učenja i m-uprave namenjenih ruralnim zajednicama u Indiji. Značajna referenca je i učestvovanje u Alokito Bangladesh projektu koji je omogućio m-učenje podržano Internetom sa velikim brzinama prenosa, kao i zdravstvene usluge regiji u kojoj se nalazi glavni grad, Dhaka.

Leave a Reply