Događaji · IT · Telekomunikacije

ETRAN, 52. put

U nedelju, 8. juna, u Gradskoj kući u Subotici svečano je otvorena 52. konferencija ETRAN (Elektronika, Telekomunikacije, Računarstvo, Automatika, Nuklearna tehnika). Prva ovakva konferencija održana je 1955. godine u Beogradu.

Konferenciju je otvorio predsednik ETRAN-a prof. Srđan Stanković a učesnike je pozdravio dr Aleksa Zejak, pomoćnik ministra nauke.

Na Paliću se, od 8. do 12. juna, na 16 stručnih sekcija konferencije ETRAN izlaže 334 rada sa oko 650 autora. Najviše radova je na sekciji Računarska tehnika i informatika (60), a iz oblasti telekomunikacija u širem smislu 49 radova na tri sekcije.

Pored toga održana su tri okrugla stola: o ulozi fakulteta i instituta u domenu elektrotehničkih nauka, o obnovljivim izvorima električne energije u Srbiji i o potrebama i mogućnosti formiranja akustičkog društva Srbije. Takođe, održana je i radionica “nanoETRAN” u okviru Sekcije za mikroelektroniku i optoelektroniku.

Leave a Reply