IT

EU će finansirati razvoj novih IKT rešenja u Srbiji

Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo u Vladi Republike Srbije Jasna Matić uputila je poziv kompanijama iz Srbije da od januara naredne godine učestvuju u Programu podrške razvoju politike informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT PSP).

Matić je na okruglom stolu, koji su organizovali Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije, objasnila da se program sprovodi u cilju podizanja konkurentnosti domaćih preduzeća, i dodala da on domaćim IKT preduzećima omogućava da u konzorcijumu sa drugim evropskim firmama konkurišu za evropske fondove. Sredstva koja su namenjena za taj projekat iznose približno 750 miliona evra za pet godina.

Konzorcijum koji konkuriše za sredstva da bi realizovao neki projekat u oblasti IKT treba da se sastoji od četiri do devet firmi iz različitih zemalja.

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo će biti nacionalna kontakt tačka koja skuplja i pruža informacije koje su firmama neophodne, pomaže firmama da formulišu svoje projekte i organizuje kontakte sa partnerskim firmama iz drugih zemalja, objasnila je Matić.

Ministarstvo će u drugoj polovini januara 2010. godine organizivati “info dan” na kome će se dati detaljne informacije o postupku prijavljivanja. Očekuje se da će se najviše zainteresivati kompanije koje proizvode softver.

Ministarka Matić je podsetila da u Srbiji postoje relativno dobra uskustva u realizaciji FP7 naučnih projekata i da treba očekivati da će i naše IKT kompanije iskoristiti priliku da razvoj novih rešenja finansiraju uz sredstva iz EU fondova.

Stefan Lazarević je nacionalni koordinator za pomenuti projekat u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo je i on je rekao da je cilj programa razvoj konkurentnosti, podrška inovativnosti, lakši pristup kapitalu i uslugama za podršku poslovanja u oblasti IKT.

Leave a Reply