IT · Mobile · Telekomunikacije

EU objavila tender za usluge satelitske mobilne telefonije

Evropska komisija, izvršni organ Evropske unije (EU), objavila je tender za izbor  operatera koji će pružati usluge mobilne telefonije preko satelita u svim zemljama 27 – članog bloka. Prvi put radi se o centralizovanoj proceduri EU, jer će kandidati konkurisati za frekvencije kojima će biti pokrivena čitava teritorija Unije, a neće morati da ponavljaju postupak u svakoj od zemalja članica te ekonomsko – političke grupacije.

EU se nada da će na taj način doći do razvoja novih usluga kao što je prenos podataka uz pomoć Interneta velike brzine, praćenje TV programa preko mobilnih telefona, pružanje pomoći u slučaju nesreća ili medicinskih usluga na daljinu, objavio je francuski Internet sajt zdnet.fr.

Deo radioelektronskog prostora od oko dva gigaherca biće rezervisan za te usluge.
Zainteresovane kompanije mogu, kako je najavljeno, da dostave svoje kandidature do 7. oktobra. Komisija će prvo procenjivati tehničku i komercijalnu sposobnost kompanija da uvedu sistem u određenom roku. Druga faza će se sastojati u ocenjivaju brzine kojom će kandidati moći da realizuju ciljeve vezane za pokrivanje mrežom lepeze ponuđenih usluga i broja krajnjih korisnika usluga. Na osnovu broja kandidata Komisija procenjuje da bi postupak mogao da bude završen do početka naredne godine.

Leave a Reply