IT

Eugene Kaspersky na konferenciji ITU Telecom World 2012

Eugene Kaspersky, izvršni direktor i jedan od osnivača kompanije Kaspersky Lab, naveo je da su međunarodna saradnja i napredna tehnologija ključni faktori za opstanak u doba sajber kriminala. Eugene Kaspersky je u svom govoru na konferenciji ITU Telecom World 2012 istakao o opasnostima sajber oružja i predsatvio pristup kompanije Kaspersky Lab prema zaštiti ugroženih industrijskih sistema.

„Gledano na duže staze, u sajber ratu svi učesnici gube: napadači, žrtve, pa čak i nevini posmatrači. Za razliku od tradicionalnog oružja, ono koje je korišćeno u sajber napadima veoma je lako klonirati i drugačije programirati od protivnika. Kako bi opstali u ovom okruženju, najvažniji korak je razvoj i primena nove, napredne bezbednosne tehnologije za infrastrukture od kritične važnosti.“

 

Rezime:

  • Tradicionalni zlonamerni programi već imaju neželjene efekte na ključnim infrastrukturama
  • Uzrok događaja, poput onog kada su 2003. godine SAD i Kanada ostale u mraku, rezultat su i neuspeha softvera i nemogućnosti da se prati stvarno stanje energetskih sistema
  • Pored toga, sajber kriminal, koji je trenutno u porastu, čini da ovaj problem bude još veći:
    * Virusi Stuxnet i Duqu otkriveni su 2010. i 2011.
    * 2012. godine otkriveni su virusi Gauss i Flame, kao i virus za ciljane napade, miniFlame
  • Sajber napadi su univerzalna pretnja koja ne zna za granice. Njihov uticaj na najbitnije industrijske sisteme može imati katastrofalne posledice
  • Najbitnija je pravilna zaštita ugroženih industrijskih sistema

 

U svom obraćanju, Eugene Kaspersky opisao je osnovne mere za zaštitu industrijskih sistema kontrole. Prvi korak ka efikasnoj zaštiti od sajber kriminala je nova bezbednosna jedinica koja obezbeđuje pouzdan tok informacija. Kao odgovor na takav izazov, kompanija Kaspersky Lab trenutno radi na kreiranju zaštićenog operativnog sistema koji će poslužiti kao pouzdani čvor za industrijske kontrolne sisteme.

 

Pročitajte više o mišljenju kompanije Kaspersky Lab o sigurnosti industrijskih kontrolnih sistema i osnovnim uslovima za siguran operativni sistem:

U blogu koji piše Eugene Kaspersky: http://eugene.kaspersky.com/2012/10/16/kl-developing-its-own-operating-system-we-confirm-the-rumors-and-end-the-speculation/

Leave a Reply