euprava

Agencije RATEL i RRA ne moraju više da uplaćuju za domaću kinematografiju

Ustavni sud Srbije je utvrdio da su neustavne odredbe Zakona o kinematografiji koje se odnose na podsticaj domaćeg filma, izjavio je danas direktor Republičke agencije za elektronske komunikacije Milan Janković.

Na okruglom stolu o liberalizaciji tržišta telekomunikacija, on je rekao da to znači da Republička agencija za elektronske kominijacije (RATEL) i Republička radiodifuzna agencija (RRA) ne moraju više da uplaćuju novac za podsticanje srpske kinematografije.

Janković je podsetio da je, pored Ratela, inicijativu za ocenu ustavnosti odredbi koje se odnose na izdvajanje novca za podsticaj domaće kinematografije podnela i Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

filmovi

film snimanje

Po informacijma iz RATEL-a, Ustavni sud je početkom aprila utvrdio da pojedine odredbe Zakona o kinemografiji nisu u saglasnosti sa Ustavom Srbije. Reč je o tačkama 3 i 4 iz odredaba člana 19 Zakona o kinematografiji, koji se odnosi na podsticanje domaće kinematografije.

Zakonom o kinematografiji je utvrđeno da se novac za podsticanje domaće kinematografije obezbeđuje iz budžeta Srbije, te da se 1,5% uplaćuje od ostvarene mesečne pretplate za Radio-televiziju Srbije, 20% od novca koja naplaćuje RRA i 10% sredstava koja naplaćuje RATEL.

Leave a Reply