euprava

Aktivnosti Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za vreme vanredne situacije u Srbiji

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je od prvog dana katastrofalnih poplava koje su zahvatile više opština i gradova u Srbiji, a posebno od 15. maja 2014. godine, kada je Vlada Republike Srbije proglasila vanrednu situaciju na teritoriji cele zemlje, preduzelo niz mera koje su bile usmerene ka pružanju urgentne pomoći stanovništvu, sprečavanju poremećaja na tržištu, kontroli stabilnosti cena, kažnjavanju svih spekulativnih aktivnosti trgovaca koji su vanrednu situaciju koristili za nezakonito i na štetu građana orjentisano poslovanje, kao i obezbeđivanju kontinuiteta u pružanju telekomunikacionih usluga.

Obezbeđivanje kontinuiteta u pružanju telekomunikacionih usluga

Antenski stub u Obrenovcu

Antenski stub u Obrenovcu

1. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je odmah po proglašenju vanredne situacije održalo sastanak sa operaterima mobilne telefonije „Telekom Srbija“, „Telenor“ i „Vip“, na kom su dogovoreni konkretni koraci u cilju omogućavanja dostupnosti signala u celoj zemlji, uključujući i najugorženija područja, kako bi se obezbedile usluge poziva i slanja SMS poruka.

2. U saradnji sa sva tri operatera mobilne telefonije omogućeno je korišćenje broja 112 za hitne intervencije, koji je mogao da se poziva sa svih telefonskih aparata, čak i bez SIM kartice i korišćenjem bilo koje mreže. Ta usluga je besplatna i podrazumeva preusmeravanje poziva korisnika na brojeve kriznog štaba i Sektora za vanredne situacije, gde su dostupni dežurni operateri.

3. Omogućeno je preusmeravanje saobraćaja, kako bi korisnici mobilne telefonije mogli da koriste mreže alternativnih mobilnih operatera u delovima zemlje gde je bilo onemogućeno pružanje usluga mreže koju su do tada koristili.

4. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je učestvovalo i u obezbeđivanju mobilnih agregata za bazne stanice koje su ostale bez napajanja električnom energijom, čime je uspostavljeno regularno funkcionisanje mreže i pokrivenost signalom kod svih operatora mobilne telefonije u ugroženim područjima.

5. Na inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, a preko mreže ekonomskih diplomata, kao i diplomata iz Ministarstva spoljnih poslova, upućena je instrukcija da se u svim zemljama gde postoji značajno prisustvo naše dijaspore preduzmu mere za uspostavljanje SMS brojeva za prijem pomoći. Procedure u mnogim zemljama su u toku.

6. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je pokrenulo inicijativu prema telekomunikacionim operatorima da pretplatnike iz ugroženih područja privremeno izuzmu od isključenja zbog neizmirivanja dugovanja, imajući u vidu da su u tim područjima građani pretrpeli veliku materijalnu štetu usled poplava. „Telekom Srbija“, „Telenor“ i „Vip“ su pokalazi razumevanje za građane iz najugroženijih opština i pozitivno odgovorili na inicijativu Ministarstva.

Leave a Reply