euprava

ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE I ELEKTRONSKE ARHIVE

Sastanak stručne radne grupe za uvođenje ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA I ELEKTRONSKIH ARHIVA održaće se  25. decembra 2014. godine, sa početkom u 13.00 časova u sali IVa na IV spratu Privredne komore Beograd, Kneza Miloša 12.

Ministarstvo kulture i informisanja je objavilo sprovođene Javne rasprave o Nacrtu Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi u periodu od 8. do 29. decembra 2014. godine. Javna rasprava u obliku okruglog stola održaće se u Beogradu, u ponedeljak 22. decembra 2014 godine, u 11 časova, u Jugoslovenskoj kinoteci, Uzun Mirkova 1.

 

U tekstu Nacrta zakona ubačeni su i delovi koji koji se bave procedurom čuvanja elektronskih dokumenata, koji nisu predmet arhivske građe, i ne bi trebali da se nalaze u ovom zakonu, a sve nedorečene odredbe o načinima čuvanja svih elektronskih dokumenata, pre svega nastalih u privrednim subjektima treba izbaciti iz teksta Nacrta. Posledica navedenih odredbi bi bila, da se praktično blokira razvoj elektronskog poslovanja i elektronske trgovine. Potrebno je donošenje posebnog Zakona o čuvanju elektronskih dokumenta, u smislu Zakona o elektronskom dokumentu i Zakona o elektronskom potpisu.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu Stručne radne grupe, a za dodatne informacije i potvrdu dolaska kontakt osoba, Vesna Muhić, broj telefona: 2645-333, faks: 3618-003, ili e-mail: [email protected].

Leave a Reply