euprava

Geoinformacije obavezni element savremenog društva

U okviru međuinstitucionalne saradnje 15.septembra potpisan je Sporazum između Republičkog geodetskog zavoda i Republičke agencije za prostorno planiranje.

Republička agencija za prostorno planiranje i Republički geodetski zavod imaju višegodišnju uspešnu saradnju koja će u znatnoj meri biti unapređena potpisivanjem Sporazuma.

Geoinformacije danas predstavljaju ključni element u procesu donošenja odluka, za optimalno upravljanje resursima, razmenu podataka, komunikaciju i održiv razvoj.

Razvoj tehnologije doprinosi da geoinformacije postanu obavezni element savremenog društva.

Tehnologija će dostići pun potencijal kada javna uprava odluči da poveća pristup ka geografskim informacijama kroz infrastrukturu prostornih podataka.

Savremeno društvo zahteva kvalitetne informacije o prostoru za optimalno upravljanje, efikasno rešavanje i kontinuirani razvoj.

Prostorne informacije ujedinjene u zajedničku infrastrukturu obezbeđuju mnoštvo mogućnosti za unapređenje javnih servisa, onemogućavajući dupliranje i nekonzistentnost podataka.

U ime Republičke agencije za prostorno planiranje Sporazum je potpisao direktor Dragan Dunčić, a u ime Republičkog geodetskog zavoda direktor Zoran Krejović.

Leave a Reply