euprava

Koncept e-države u Srbiji

“Država Srbija je tokom protekle i u prvoj polovini ove godine načinila velike korake napred u uspostavljanju koncepta Elektronske Države, realizacijom nekoliko značajnih projekata u saradnji sa kompanijom Aseko SEE (Asseco SEE), među kojima se posebno izdvaja uspešno puštanje u produkciju rešenje za Objedinjenu naplatu poreza i doprinosa “– rečeno je na otvaranju IT konferencije Infotech 2014, koja se održava u Aranđelovcu danas i sutra

. Ovaj sistem u punoj upotrebi je od 1. marta ove godine, obezbedio je da se poreske prijave podnose isključivo elektronskim putem, bez papira i gužvi u filijalama, po principu „nema prijave – nema plate“. Dosadašnji rekord u broju obrađenih prijava u jednom danu iznosi 26.545, a najveći dnevni priliv na objedinjeni račun u jednom danu iznosio je 6,2 milijardi dinara.

 assecco

„Iza nas je veoma uspešna godina, kada je reč o uvođenju E-države u Srbiji – pored objedinjene naplate poreza i doprinosa, naš sistem ASEPA CM za upravljanje dokumentima u javnoj upravi, koji se već koristi u RATEL-u, dobio je prestuižnu nagradu na svetskoj IT konferenciji u Las Vegasu, a otpočela je i realizacija rešenja za klasifikaciju dokumenata i informacija u Telekomu“, izjavio je Vladan Atanasijević, član UO Aseko SEE Srbija, koji je otvorio skup. On je dodao da se „uspešnim sprovođenjem ovih pojekata, Aseko SEE pozicionirao kao pouzdan partner države u uspostavljanju koncepta E-države i da očekuje da Vlada koja uvodi antikrizne mere i sprovodi veliku racionalizaciju troškova, neće IT doživeti kao trošak već kao polugu pomoću koje može sprovesti reforme i izvršiti uštede.“ Atanasijević je takođe izrazio spremnost „da Aseko SEE Vladi pomogne na tom putu i da joj omogući da uz pomoć IT rešenja i eGovenment projekata postane efikasnija, transparentnija i jeftinija – odnosno da zaživi koncept Elektronske Države.“

Tokom prvog dana Infotech 2014, predstavnici Aseko SEE takođe su predstavili najsavremenija rešenja za zaštitu podataka na mobilnim telefonima i bezbedan rad zaposlenih sa bilo koje lokacije i bilo kog uređaja. Sutra će biti predstavljeno rešenje za upravljanje ljudskim resursima koje javnoj administraciji omogućava povećavanje efikasnost u radu zaposlenih i integrisanje funkcionalnosti tipičnih za HR, kao što su zapošljavanje, sistematizacija sa analizom učinka, a pri tom je u potpunosti prilagođeno Zakonu o državnim službenicima i Uredbi o elektronskom kancelarijskom poslovanju.

Konferenciju i izložbu Infotech 2014 organizuje Asocijacija za računarstvo, informatiku, telekomunikacije, automatizaciju i menadžment Srbije, pod pokroviteljstvom resornih ministarstava Vlade Republike Srbije i Privredne komore Srbije, zajedno sa značajnim domaćim i stranim firmama, ICT korisnicima, IEEE i PMI sekcijama.

Leave a Reply