euprava

Konferencija Republičkog zavoda za statistiku

Republički zavod za statistiku Srbije održaće konferenciju „Na putu od istraživanja strukture rashoda i prihoda poslovnih subjekata do input-autput tabela“ u ponedeljak, 30. juna, u 10 časova, u Klubu poslanika, Tolstojeva 2.

Tom prilikom biće predstavljeni rezultati istraživanja “Strukture rashoda i prihoda poslovnih subjekata u Republici Srbiji”, koje je sprovedeno u okviru projekta IPA 2011 „Direktni grant za usklađivanje statističkog sistema Republike Srbije sa evropskim statističkim sistemom“. 

srbija

Istraživanjem su prikupljeni podaci na osnovu kojih je moguće sagledati strukture inputa i autputa proizvodnog procesa svih delatnosti nacionalne ekonomije. Oni predstavljaju osnovu za obračun proizvodnih i tehničkih koeficijenata neophodnih za izradu inicijalnih tabela ponude i upotrebe i 
input- autput tabela. 

Tabele ponude i upotrebe i input-autput tabele predstavljaju nezaobilazne i nezamenljive instrumente za makroekonomsku analizu, koncipiranje, monitoring i evaluaciju ekonomskih i strukturnih politika. 

Pored rezultata pomenutog istraživanja, sastavni deo konferencije biće i okrugli sto „Bruto domaći proizvod danas i sutra“. 

Okruglom stolu prethodiće predstavljanje rezultata rada na reviziji bruto domaćeg proizvoda (BDP), razmatranje razloga revizije i uticaj rezultata revizije na nivo BDP-a. 

Predstavnici medija koji su zainteresovani za praćenje konferencije treba da potvrde dolazak na imejl [email protected] ili na broj telefona 011/240-12-84.

Program konferencije možete pogledati u prilogu.

Leave a Reply