euprava

Korišćenje servisa AGROS mreže, pristup GIS servisima za JVP “Srbijavode”

Republički geodetski zavod je potpisao Protokol o međusobnoj saradnji sa Javnim vodoprivrednim preduzećem “Srbijavode” Beograd

Protokol je potpisan 20. juna 2014. godine u prostorijama Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), a potpisali su ga Direktor Zoran Krejović, dipl.geod.inž. u ime RGZ-a i Direktor Goran Puzović, dipl.inž.polj. u ime Srbijavoda.

Cilj potpisivanja Protokola je da se iskoriste sve mogućnosti u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, a povodom uspostavljanja saradnje u razmeni prostornih podataka kojima raspolaže RGZ i podataka o katastrima vodnih objekata kojima raspolaže JVP “Srbijavode”.

Međusobna saradnja se, pre svega, odnosi na korišćenje podataka katastra, korišćenje servisa AGROS mreže, pristup GIS servisima i korišćenje istraživanja i analiza JVP “Srbijavode”.

igis

Ovakav oblik saradnje omogućiće izradu analize posledica poplava koje su pogodile Srbiju. Korišćenje zajedničkih resursa i informacija prikupljenih u prethodnom periodu, daće realniju sliku situacije na terenu.

Prilikom potpisivanja Protokola, dogovoreno je da će svi elementi obostrane saradnje biti definisani pojedinačnim ugovorima, a da će se svaki pojedinačni zahtev, bilo RGZ-a ili Srbijavoda, razmatrati i rešavati prioritetno, bez odlaganja.

Sastanak predstavnika RGZ-a i Srbijavoda, protekao je, na obostrano zadovoljstvo, u srdačnoj i konstruktivnoj atmosferi, a strane su se saglasile da će se, prilikom realizacije elemenata Protokola, rukovoditi principima dobrih poslovnih običaja i međusobnog uvažavanja.

Leave a Reply