euprava

Korišćenjem GIS-a do efikasnog upravljanja poljoprivrednim zemljištem

Dana 27.08.2014. godine, u prostorijama nemačke organizacije za tehničku saradnju – GIZ, u okviru projekta „Ruralni razvoj – Efikasno upravljanje poljoprivrednim zemljištem“, održan je sastanak na kome su učešće predstavnika GIZ, Uprave za poljoprivredno zemljište i Republičkog geodetskog zavoda – Sektora za stručni i upravni nadzor.

Tema sastanka je unapređenje postupka komasacije kroz sagledavanje uloge Republičkog geodetskog zavoda i Uprave za poljoprivredno zemljište. Izneta su iskustva učesnika sastanka stečena u okviru pilot projekata komasacije, koji se realizuju u sedam katastarskih opština u jugoistočnom delu Srbije.

Osnovne teme sastanka su: učešće predstavnika Republičkog geodetskog zavoda, odnosno nadležne službe za katastar nepokretnosti u Komisiji za komasaciju, postupak ustupanja podataka Republičkog geodetskog zavoda i mogućnosti pojednostavljenja i ubrzanja tog postupka, stručni nadzor nad komasacionim premerom, prijem elaborata komasacije od strane Republičkog geodetskog zavoda, nadzor nad radom Komisije za komasaciju, zakonska regulativa u oblasti komasacije itd.

Od strane svih učesnika je naglašena neophodnost saradnje državnih institucija, kao i potreba za još značajnijim učešćem kako Republičkog geodetskog zavoda tako i Uprave za poljoprivredno zemljište u postupku komasacionog premera.

Obim i važnost pokrenutih tema su doveli do zaključka da je sastanak koji je organizovan, samo jedan u nizu aktivnosti u narednom periodu, sve u cilju unapređenja postupka komasacije, ruralnog razvoja i efikasnog upravljanja poljoprivrednim zemljištem u Republici Srbiji.

Leave a Reply