euprava

Lazarević na okruglom stolu „Pregovaranje sa Evropskom unijom za Poglavlje 10 (informaciono društvo i mediji)“

Državni sekretar Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Stefan Lazarević učestvovao je na okruglom stolu „Pregovaranje sa Evropskom unijom za poglavlje 10 (informaciono  društvo i mediji)“. Okrugli sto održan je 4. marta u Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Društva za informatiku Srbije (DIS) i Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Beograda.

Lazarević je kao predsednik Pregovaračke grupe Republike Srbije u pregovorima sa EU za poglavlje 10, upoznao učesnike skupa sa sadržajem poglavlja 10, dinamikom pregovora i očekivanim efektima.

U toku je skrining u kome predstavnici  EU prikazuju svoja iskustva i zahteve koje treba ispuniti, a u poslednje vreme u Srbiji je dosta urađeno na razvoju pravnog okvira, usvajanju strateških opredeljenja, uvođenju servisa eUprave, rekao je Lazarević i dodao da to predstavlja dobru, ali ne i dovoljnu osnovu za pristupanje EU.

Lazarević je naglasio kako je potrebno usvojiti zakone o informacionoj bezbednosti, elektronskim medijima i prilagođavanju internet ekonomiji. Pregovori sa EU će imati razvojni karakter za našu zemlju, dodao je državni sekretar.

Učesnici okruglog stola ukazali su na slabosti u primeni propisa, nedovoljnu povezanost obrazovanja i nauke sa industrijom, potrebu za organizovanijom i dinamičnijom digitalizacijom svih poslova i procedura, ali i na problem nedostatka kvalitetnih kadrova.

Organizatori skupa su najavili da će nastaviti sa praćenjem i saradnjom u pregovaračkom procesu i smatraju da proces pregovaranja sa EU treba da doprinosi organizovanijem razvoju informacionog društva u Srbiji, stvaranju  stimulativnog pravnog okvira za primene IKT i povećavanju konkurentnosti  privrede na osnovu kvalitetnijih i širih primena IKT.

One thought on “Lazarević na okruglom stolu „Pregovaranje sa Evropskom unijom za Poglavlje 10 (informaciono društvo i mediji)“

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    U ovom tekstu pise: “Lazarević je kao predsednik Pregovaračke grupe Republike Srbije u pregovorima sa EU za poglavlje 10, upoznao učesnike skupa sa sadržajem poglavlja 10, dinamikom pregovora i očekivanim efektima.”

    Medjutim, g. Lazarevic i/ili organizatori skupa nisu nasli za shodno da clanove sire javnosti upoznaju sa sadržajem Poglavlja 10, dinamikom pregovora i očekivanim efektima, u skladu sa zakonskim nacelom o javnosti rada i sa interesom javnosti, odnosno informacionog drustva za ova pitanja.

    P. S. – Da li je ovaj dogadjaj u vezi sa dogadjajem od 26. februara 2014. – SKUP O PREGOVARAČKOM POGLAVLjU 10 – INFORMACIONO DRUŠTVO I MEDIJI (http://civilnodrustvo.gov.rs/vesti/odrzan-skup-o-pregovarackom-poglavlju-10-informaciono-drustvo-mediji/), koji je odrzan u organizaciji Kancelarije za saradnju sa civilnim drustvom?

Leave a Reply