euprava

Na geoportalu objavljen ortofoto za 9 gradskih područja

25. avgusta 2014. godine objavljen je ortofoto rezolucije 10 cm za devet gradskih područja: Ada, Bački Jarak, Žabalj, Kanjiža, Mol, Novi Kneževac, Senta, Srbobran i Temerin.

Na nacionalnom geoportalu “GeoSrbija” podaci se mogu pregledati na sloju Ortofoto-10cm_2011

Ortofoto gradskih područja izrađen je na osnovu aerofotogrametrijskog snimanja realizovanog 2011. godine u okviru IGIS projekta.

Aerofotogrametrijsko snimanje je izvršeno digitalnim, multispektralnim aerofotogrametrijskim kamerama UltraCamX rezolucije 7.2 mikrona i UltraCamXp rezolucije 6 mikrona, sa podužnim preklopom 60% i poprečnim preklopom snimaka od 30%.

Parametri georeferenciranja izrađenog ortofotoa definisani su parametrima SRB_ETRS89/UTM referentnog sistema u ravni projekcije, dok je srednja kvadratna greška položajnih koordinata ± 20 cm.

Za sve dodatne informacije obratite se Odeljenju za fotogrametriju i daljinsku detekciju na tel. 011/715-2689.

Leave a Reply