euprava

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA E-UPRAVE

U organizaciji Privredne komore Beograda, Privredne komore Srbije i Društva za informatiku Srbije, održan je okrugli sto na temu Nacrta strategije razvoja e-Uprave i Akcionog plana za period 2015-2018.

Sastanku su prisustvovali predstavnici vlade Srbije, učesnici u izradi ovog Nacrta i Akcionog plana i predstavnici IT kompanija.

 

Neki od iznetih predloga bili su i da je potrebno formiranje autoritativnog tela, odnosno institucije direktno odgovorne premijeru, koja će sprovoditi ovu strategiju. Istaknuto je i da su preduslovi za elektronske servise sređeni i uređeni nacionalni registri, da je potrebno obezbediti finansiranje sprovođenja Akcionog plana, planirati korišćenje novih internet tehnologija. Svi predlozi će biti definisani i prosleđeni radnoj grupi.

One thought on “NACRT STRATEGIJE RAZVOJA E-UPRAVE

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Prema clanu 1. stav 1. vazeceg Zakona o državnoj upravi, državna uprava je deo izvršne vlasti Republike Srbije koji vrši upravne poslove u okviru prava i dužnosti Republike Srbije (pojam drzavna uprava u materijalnom smislu), a po stavu 2. ovog clana, državnu upravu čine ministarstva, organi uprave u sastavu ministarstava i posebne organizacije (pojam drzavna uprava u organizacionom ili formalnom smislu).

  U “Enciklopediji samoupravljanja” (1979) delovi odrednice o upravi glase:

  “Pod upravom se u materijalnom smislu podrazumeva funkcija drzavne vlasti koja se sastoji u donosenju pojedinacnih upravnih akata i vrsenju svih drzavnih materijalnih akata. U organizacionom smislu pojam uprave obuhvata sve institucionalizovane nosioce funkcije uprave u materijalnom smislu. Ovo bi bio klasican pojam uprave. […]

  Ustav SFRJ (1974) odredjuje upravu u materijalnom i organizacionom smislu. U materijalnom smislu pojam uprave daje se analiticki, isticanjem osnovnih poslova i zadataka organa uprave: sprovodjenje utvrdjene politike i izvrsavanje zakona, propisa i drugih opstih akata …

  Funkcija uprave poverena je organima uprave i skup ovih organa obrazuje pojam uprave u organizacionom smislu ili formalnom smislu. […].”

  Rec “uprava” se obicno shvata kao jedna vrsta organa u sastavu (videti clan 29. Zakona o državnoj upravi), tj. u organizacionom ili formalnom smislu (npr. Poreska uprava, Uprava carina, Uprava za brzi odgovor, Uprava za veterinu, Uprava za zaštitu bilja, Uprava za šume, Uprava za saradnju s crkvama i verskim zajednicama, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu) i, konacno, Uprava za zajednicke poslove republickih organa.

  Jedino i izuzetno se “elektronska uprava” (pogresno: eUprava, sa velikim pocetnim slovom “U”) moze i mora “lako” shvatiti u materijalnom smislu (“upotreba informacionih i komunikacionih tehnologija, naročito Interneta, u upravi”), a tesko ili nikako u organizacionom ili formalnom smislu.

Leave a Reply