euprava

Nastavak saradnje sa lokalnom samoupravom kroz implementaciju IGIS projekta

Republički geodetski zavod je u saradnji sa opštinom Bečej od 22. do 23. januara 2014. godine definisao prve aktivnosti na implementaciji projekta IGIS.

UNa osnovu potpisanog protokola o saradnji između Republičkog geodetskog zavoda i opštine Bečej, u periodu od 22.-23.januara 2014. godine, u prostorijama opštine Bečej održan je prvi radni sastanak između predstavnika Republičkog geodetskog zavoda, predstavnika kompanije „Airbus Defence & Space“ i predstavnika opštine Bečej, gde su definisane i prve aktivnosti na implementaciji PixAgri sistema za podršku u upravljanju procesima u oblasti poljoprivrede.

airbus

Predstavnik kompanije “Airbus Defence & Space” je upoznao prisutne sa aktivnostima koje će biti realizovane u okviru projekta kroz različite faze realizacije: dizajniranje kampanje, prikupljanje podataka sa terena i podataka odgovarajućih satelitskih sistema, obradu i analizu podataka, realizaciju aktivnosti na terenu i na kraju evaluaciju realizovane kampanje.

Prva faza na implementaciji PixAgri sistema obuhvata dizajniranje kampanje za 2014. godinu i obuhvata:

  • Prikupljanje informacija koje će omogućiti dizajniranje kampanje, odnosno definisanje kalendara kampanje i plan prikupljanja podataka odgovarajućih satelitsih sistema (identifikacija reprezentativnih poljoprivrednika, lociranje poljoprivrednog zemljišta, identifikacija ključnih kultura, definisanje fenološkog kalendara kultura i upoznavanje sa poljoprivrednom praksom u gajenju tih kultura);
  • Definisanje uloga i odgovornosti svih učesnika kampanje (poljoprivrednici, opština Bečej, RGZ i „Airbus Defence & Space“)

Teme održanog sastanka bile su i:

  • Mogućnosti koje pružaju geoinformacije u upavljanju procesima u oblasti poljoprivrede;
  • Iniciranje transfera znanja i tehnologije;
  • Upoznavanje poljoprivrednika sa geo proizvodima;
  • Iniciranje mreže ključnih korisnika neophodne za implementaciju sistema na širem nivou;
  • Pristup ključnim informacijama i definisanje potreba ključnih korisnika kako bi se PixAgri sistem prilagodio tako da zadovoljava potrebe poljoprivrede u Srbiji i kako bi se pripremio relevantni srednjeročni plan razvoja servisa u budućnosti.

Prdstavnici RGZ-a i kompanije “Airbus Defence & Space” su takođe imali priliku da obiđu jedno reprezentativno poljoprivredno gazdinstvo na području opštine Bečej koje je uključeno u projekat i da se upoznaju sa stručnim i tehničkim kapacitetima kojima raspolaže.

U toku je realizacija aktivnosti na dizajniranju kampanje za 2014. godinu, koja treba da bude završena do kraja februara 2014. godine i koja se, zahvaljujući veoma uspešnoj saradnji poljoprivrednika, predstavnika opštine Bečej i angažovanih stručnjaka Republičkog geodetskog zavoda, realizuje po planu.

Leave a Reply