rgz
euprava

Nova e-usluga RGZ – izdavanje podataka iz Registra prometa nepokretnosti

Republički geodetski zavod uveo je novu uslugu – izdavanja podataka iz Registra prometa nepokretnosti

U skladu sa Pravilnikom o proceni vrednosti nepokretnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 113/2014) Republički geodetski zavod je uveo uslugu izdavanja podataka iz Registra prometa nepokretnosti. Usluga je namenjena prvenstveno bankama, sudskim veštacima, proceniteljima, agencijama za promet nepokretnosti, kao i drugim učesnicima tržišta nepokretnosti koji imaju pravni interes.

rgz

Zahtev za izdavanje podataka podnosi se propisanim obrascem (Pravilnik o proceni vrednosti nepokretnosti, prilog 3) nadležnoj službi za katastar nepokretnosti. Zahtev se predaje na šalteru ili dostavlja elektronskim putem na opredeljenu e-adresu. Spisak e-ardesa za podnošenje zahteva se nalazi u prilogu.

Prilikom preuzimanja izvoda iz podataka Registra prometa nepokretnosti, podnosilac je obavezan da dostavi potvrdu o plaćenoj taksi.

Zahtev za izdavanje podataka – Prilog 3…
E-adrese za izdavanje podataka iz RPN-a…

Leave a Reply