epotpis
euprava

Objavljen Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničko-tehnološkim postupcima za formiranje kvalifikovanog e-potpisa

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija donelo je Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničko-tehnološkim postupcima za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kriterijumima koje treba da ispune sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa, koji je objavljen 2. marta 2015. godine u „Službenom glasniku RS“ broj 23/15.

epotpis

Ovim dopunama Pravilnika omogućeno je potpisivanje finansijskih izveštaja i izveštaja za statističke i druge potrebe, kvalifikovanim elektronskim sertifikatom bez JMBG-a, a u skladu sa čl. 33., 34. i 35 Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), ukoliko je potpisnik stranac u smislu Zakona o strancima („Službeni glasnik RS”, broj 97/08).

Pomenuti Pravilnik dostupan je na veb strani epotpis.mtt.gov.rs/elektronski-potpis/#propisi

Leave a Reply