euprava

OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI MORA IMATI OSNOV U ZAKONU

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je pismom upućenom Ministru finansija podsetio da je Poverenik sproveo postupak nadzora u svim poslovnim bankama u Republici Srbiji (29) povodom prikuplјanja podataka klijenata u cilјu saradnje sa poreskim organima SAD na primeni njihovog FATCA zakona i eventualnog iznošenja podataka iz Republike Srbije.

Nakon sprovedenog nadzora Poverenik je uputio upozorenja da za navedenu obradu podataka u uslovima nepostojanja potpisanog i ratifikovanog FATCA sporazuma nema valјanog pravnog osnova i posebno, da bi iznošenje ličnih podataka iz zemlјe predstavlјalo ozbilјan, kažnjiv prekršaj utvrđen čl. 57. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Poverenik je pismo koje mu je Udruženje banaka uputilo nakon sprovedenog nadzora i u kome Udruženje izražava razumevanje za stav Poverenika, ali i bojazan da bi usled (ne)postupanja drugih nadležnih državnih organa mogle nastupiti vrlo neprijatne posledice, prosledio ministru finansija.

S tim u vezi, Poverenik je ukazao da to pismo ne može promeniti navedeni stav Poverenika, budući da se isti zasniva na nedvosmislenim i jasnim odredbama Ustava i zakona, ali da je mišlјenja da eventualne posledice na koje pismo ukazuje svakako zaslužuju pažnju ministra finansija i preduzimanje adekvatnih mera.

Leave a Reply