euprava

OKRUGLI STO: E-UPRAVA – NACRT STRATEGIJE RAZVOJA 2015-2018. I AKCIONI PLAN

Društvo za informatiku Srbije – DIS i privredne komore Beograda i Srbije Vas pozivaju na okrugli sto na temu

E-UPRAVA
Nacrt Strategije razvoja 2015-2018. i Akcioni plan

koji će biti održan u četvrtak 11. decembra 2014. godine, sa početkom u 14:00 časova u Privrednoj komori Srbije, Resavska br. 15 u sali 2.

 

Učesnici:

 • Dušan Stojanović, direktor Direkcije za elektronsku upravu
 • Sava Savić, pomoćnik ministra u Ministarstvu trgovine,  turizma i telekomunikacija
 • Vladan Atanasijević, Asseco SEE
 • Dušan Sivčević i Snežana  Stojičić,  Ministarstvo  unutrašnjih poslova
 • Rajko Jovanović, S&T Srbija
 • predstavnik  Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • predstavnik Ministarstva zdravlja
 • dr Milan Paroški, Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa
 • Dušan Poznanović, Belit
 • Branislav Dobrosavljević, APR

Voditelji

 • Jelena Jovanović, sekretar Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo Privredne komore Srbije
 • Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije

Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u radu okruglog stola.

One thought on “OKRUGLI STO: E-UPRAVA – NACRT STRATEGIJE RAZVOJA 2015-2018. I AKCIONI PLAN

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  U poslednjoj, osma dopuna komentara i sugestija o nacrtu Strategije i Akcionog plana razvoja eUprave napisao sam sledece:

  39. – Strategija, u smislu Pojmovnika Narodne skupštine, jeste planski akt najšireg opsega koji sadrži analizu postojećeg stanja i vremenski oročen plan akcije za postizanje određenih ciljeva. […]

  Ako se pogleda u “Oksfordski filozofski recnik”, cilj nekog delovanja (aktivnosti) je ono zbog cega se to delovanje sprovodi.

  Predmet ove strategije, koji je dat na poctku uvoda (tacka 1), glasi: “Strategija razvoja eUprave definiše osnovne ciljeve, načela i prioritete unapređenja stanja elektronske uprave. Akcioni plan koji se donosi na osnovu Strategije obuhvata aktivnosti, nosioce aktivnosti, rokove za realizaciju, indikatore uspeha i finansijska sredstva neophodna za ostvarenje svake od aktivnosti.”

  Mislim da predmet ove strategije treba uskladiti sa gore navedenom definicijim “strategije”. To znaci da u premet nacrta Strategije treba ukljuciti analizu postojeceg stanja, ciljeve i aktivnosti, a iskljuciti metodologiju koriscenu za definisanje Strategije (tacka 2) i nacela (tacka 5), kao, na primer, u Strategiji zaštite potrošača za period 2013 – 2018. godine.

  40. – Ako se pogleda u “Oksfordski filozofski recnik”, cilj nekog delovanja (aktivnosti) je ono zbog cega se to delovanje sprovodi.

  U nevazecoj Strategiji razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine (deo II.1) i u vazecoj Strategiji razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine (deo III.2.2) utvrdjeni su isti (opsti) ciljevi e-uprave:

  1) visoko zadovoljstvo korisnika javnim uslugama;

  2) svi građani imaju koristi od e-uprave;

  3) smanjenje tereta administracije za privredne subjekte i za građane;

  4) povećanje efikasnosti organa uprave i imaoca javnih ovlašćenja upotrebom IKT;

  5) prekogranična interoperabilnost, posebno sa zemljama EU;

  6) pozitivan uticaj na slobodu kretanja ljudi, roba, kapitala i usluga;

  7) uvećanje transparentnosti i odgovornosti kroz inovativnu upotrebu IKT;

  8) jačanje participacije građana u demokratskom odlučivanju;

  9) zaštita privatnosti i bezbednost.

  Medjutim, u aktuelnom nacrtu Strategije (tacka 1.1), kao i u vesti “Pokrenut konsultativni proces na predlog Strategije i Akcionog plana razvoja eUprave u RS” (sedmi pasus) utvrdjeni su opsti ciljevi Strategije (a ne ciljevi e-uprave). To su:

  – povećanje zadovoljstva korisnika javnim uslugama,

  – smanjenje tereta administracije za privredne subjekte i građane,

  – povećanje efikasnosti javne uprave upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija,

  – nacionalna i prekogranična interoperabilnost (posebno sa zemljama EU),

  – povećanje transparentnosti i odgovornosti rada,

  – jačanje participacije građana u demokratskom odlučivanju,

  – zaštita privatnosti podataka o ličnosti i visok nivo bezbednosti,

  – podrška i promovisanje napredne, održive, sveobuhvatne i korisnički orijentisane elektronske uprave koja će biti podrška uspostavljanju ekonomije bazirane na znanju.

  S obzirom na prethodno navedeno, opravdano je postaviti barem dva pitanja. Prvo, da li su ciljevi e-uprave isto sto i ciljevi strategije e-uprave? Drugo, zasto postoji izvesna razlika izmedju tih ciljeva? Ma kakvi bili odgovori na ova dva pitanja, bilo bi razumno i korisno da jos jednom pazljivo proucite spisak ciljeva jer od njih neposredno (uzrocn) zavise planirane aktivnosti, zadaci i mere.

  Bas me interesuje koje bi to konkretne aktivnosti trebalo planirati i sprovesti da bi se ostvario ceo spisak planiranih ciljevia, a narocito prvi cilj: povećanje zadovoljstva korisnika javnim uslugama.

  Napomena – Nadam se da ce odgovor na prvo pitanje glasiti: “ciljevi e-uprave” (a ne “ciljevi strategije e-uprave”).

  41. – Jutros sam konano izgubio volju i snagu da dalje dajem komentare i sugestije i iznosim misljenja o nacrtu Strategije i Akcionog plana razvoja eUprave, jer nisam vise u stanju da se borim ni sa opstim pitanjima iz nacrta, a kamoli sa posebnim.

  Tekst nacrta Akcionog plana razvoja eUprave (https://drive.google.com/file/d/0B0hIXC8YTesvM2tXQ1drOHhjRDg/view ) i dalje je necitak zbog (pre)malih karaktera, kao da u Direkciji nema ni jednog strucnjaka koji bi ga ucinio citljivim. (Naknadno dopisano – Nisam znao da treba da kliknen na oznaku “Open” i da odaberem nacin otvaranja.)

  Izvinjavam se svima koje sam “ugnjavio” i/ili “udavio” sa komentarima od br. 1 do br. 42.

  42. – Nadam se, na kraju, da cu uskoro imati priliku da procitam komentare i sugestije drugih pojedinaca i institucija u Izvеštајu о sprоvеdеnој јаvnој rаsprаvi (tzv. konsultaciji) о nacrtu Strategije i Akcionog plana razvoja eUprave i u Prеglеdu sа оbrаzlоžеnjеm о komentarima i sugestijama dоstаvlјеnim u tоku јаvnе rаsprаvе, kao nedavno u slucaju Nаcrta zаkоnа о inspеkciјskоm nаdzоru (videti “Ostala dokumenta” resornog Ministarstva: http://www.mduls.gov.rs/latinica/dokumenta-ostalo.php).

  ***
  Zavrsna napomena – Inace, ova informacija je zastarela , “bajata” informacija.

Leave a Reply