euprava

Poplave 2014: Izrađen digitalni ortofoto za deo Krupnja

Republički geodetski zavod je u saradnji sa preduzećem “GeoGIS Consultants” izradio digitalni ortofoto visoke rezolucije za deo Krupnja koji je pogođen nedavnim poplavama.

Na osnovu saradnje Republičkog geodetskog zavoda i preduzeća “GeoGIS Consultants” realizovan je donatorski projekat izrade digitalnog ortofoto-a za deo područja opštine Krupanj. Projekat je realizovan za potrebe saniranja poplavljenih područja, regulacije rečnih korita kao i za potrebe prevencije i sanacije klizišta.

geoportal

Snimanje je izvršeno 04. juna 2014. godine bespilotnim aerofotogrametrijskim sistemom “Sensefly eBee” preduzeća “GeoGIS Consultants”. Takođe, izvršeni su terenski radovi na prikupljanju orijentacionih i kontrolnih tačaka. Obuhvaćeno je uže područje naseljenog mesta Krupanj uz tokove reka Likodre, Zmajevac i Čađavice površine 400 hektara. Nakon prikupljanja podataka izrađen je digitalni ortofoto prostorne rezolucije 13 cm, digitalni model terena i izvršena je analiza profila rečnih tokova za potrebe regulacije rečnih korita.

Svi podaci će biti dostavljeni nadležnim organima opštine Krupanj.

Izrađeni digitalni ortofoto je dostupan za pregled na geoportalu u kategoriji “Poplave 2014”.

Za sve dodatne informacije obratite se Odeljenju za fotogrametriju i daljinsku detekciju na tel. 011/715-2689.

LINK: DOF Krupanj na geoportalu…

Leave a Reply