euprava

Poverenik upozorava da domaće banke ne smeju odavati podatke na zahtev poreskih organa SAD

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je sredinom meseca pokrenuo postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u svim poslovnim bankama koje posluju u Republici Srbiji (29) zatraživši da se izjasne da li prikuplјaju podatke o ličnosti klijenata u cilјu saradnje sa poreskim organima SAD na primeni njihovog FATCA zakona i posebno da li te prikuplјene podatke u tu svrhu iznose iz Republike Srbije.

Na osnovu pristiglih odgovara može se konstatovati da 14 banaka vrše pomenutu obradu podataka o ličnosti, ali da se ta “saradnja” u svim slučajevima ogleda samo u utvrđivanju činjenice da li je klijent poreski obveznik SAD, a bez iznošenja podataka o ličnosti iz Republike Srbije.

Some rights reserved by 401(K) 2013

Poverenik će svim tim bankama uputiti upozorenje da za navedenu obradu podataka u uslovima nepostojanja potpisanog i ratifikovanog FATCA sporazuma nema ni valјanog pravnog osnova, ni svrhe, te, posebno, da bi iznošenje ličnih podataka iz zemlјe predstavlјalo ozbilјan, kažnjiv prekršaj utvrđen čl. 57 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Leave a Reply