euprava

Predstavnici ministarstva na konferenciji SMART E-GOVERNMENT

Pomoćnik ministra u Sektoru za informaciono društvo, Sava Savić, uvodnim izlaganjem uzeo je učešće na današnjoj, jubilarnoj desetoj konferenciji SMART E-GOVERNMENT.

Konferencija je organizovana sa ciljem da se na jednom mestu razmotre rastući trendovi u standardizaciji novih tehnologija za izgradnju modernog informacionog društva, kao i da se prikažu vodeća tehnička dostignuća iz oblasti elektronskog identiteta i aplikacija e-Uprave.

Ovom prilikom, Savić je istakao: „IKT sektor predstavlja strateški sektor u Republici Srbiji, a IKT predstavljaja dominantnu granu privrede, dok je digitalna ekonomija prepoznata kao četvrta industrijska revolucija. Razvoj informacionog društva treba usmeriti ka iskorišćenju potencijala IKT za povećanje efikasnosti rada, ekonomski rast, veću zaposlenost i podizanje kvaliteta života građana Republike Srbije“.

e uprava

Savić je rekao da moderno doba sa sobom nosi digitalizaciju kako poslovnog, tako i životnog okruženja, a da elektronski servisi postaju način života, te da se nameće potreba za daljim razvojem i poboljšanjem elektronskog poslovanja. Sa tim u vezi, pomoćnik ministra je naglasio da Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija nastoji da ostvari ambiciozno postavljene ciljeve u razvoju i primeni IKT-a, stvaranju ekosistema i klime za održivi razvoj elektronskog poslovanja, informacionog društva i društva u celini.

Pomoćnik ministra je pohvalio organizaciju ove konferencije i zahvalio se prisutnima na aktivnom radu i spajanju stručne javnosti, civilnog sektora i državne administracije.

Leave a Reply